bài thi thử General English tại sylvan

Chào mừng học viên tham gia Placement Test Online tại Sylvan Learning

Cấp độ: General English

Bài thi thử General English chỉ gồm 1 phần duy nhất gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn. Học viên chỉ chọn một đáp án đúng nhất cho mỗi câu (bằng cách tích chọn vào ô đứng trước câu trả lời).

Điểm số được qui định trong bảng dưới đây:

No.ContentQuantitative questionsQualitative questions
Test FocusPoints
Part 1

Vocabulary & Grammar

(1pt / each)

100100 MC with graphic N/A
Total100100 

Thời gian làm bài: 60 phút.

Tính giờ ngay sau khi bấm nút “Bắt đầu”.

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn