TIẾNG ANH THIẾU NHI - CLEVER KIDS

Dành cho trẻ từ 7 – 12 tuổi

Chương trình tiếng Anh áp dụng Mô hình học Đa trí thông minh giúp con khai thác tiềm năng, vững vàng tiếng Anh và hoàn thiện kỹ năng mềm.

Điểm đặc biệt của khóa học

Cải tiến từ mô hình học tiếng Anh toàn diện English +21

Hướng đến việc phát triển đa trí thông minh bằng cách xây dựng nội dung và hoạt động học tập qua dự án, câu chuyện, trò chơi, âm nhạc và hình ảnh sinh động.

Nhận diện kiểu học tập của trẻ

Phương thức dạy và học tiếng Anh đa tương tác giúp phát huy thiên hướng đa trí thông minh của trẻ để trẻ khẳng định năng lực trí thông minh và định hướng nghề nghiệp đúng đắn.

Cam kết đạt loại giỏi trong kỳ thi Cambridge

Mang đến sự phát triển toàn diện về 4 kỹ năng Anh ngữ để giúp bé đạt 12/15 khiên trong các kỳ thi Starters, Movers, Flyers.

Tham gia ngoại khóa sôi động

Hoàn thiện kỹ năng mềm và kỹ năng sống thông qua những hoạt động ngoại khóa lý thú.

Quản lý học viên qua phần mềm trực tuyến Student Portfolio

Phần mềm Student Portfolio tạo mối liên kết thường xuyên với phụ huynh để theo dõi tiến độ học tập của trẻ.

Tích hợp chương trình bổ trợ kiến thức

Luôn quan tâm và kèm cặp để giúp trẻ củng cố bài đã học, bổ sung và tăng cường kiến thức nhằm đảm bảo tiến độ phát triển về năng lực tiếng Anh.

Thông tin khóa học

Giáo viên

Có lớp 100% giáo viên bản ngữ và lớp 50% giáo viên bản ngữ. 

Giáo trình

Giáo trình Story Central 1-6 (2 khóa CK/cuốn).

Số lượng khóa học

12 khóa học gồm Starters (CK1 – CK4), Movers (CK5 – CK8), Flyers (CK9 – CK12).

Thời lượng khóa học

56 giờ/khóa/14 tuần. 

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn