Tài liệu hội thảo chuyên đề: Bí quyết Làm bài thi Viết 1

Nội dung

Bí quyết cho phần thi Viết 1 cho bài thi chứng chỉ quốc tế IELTS là chủ đề của buổi hội thảo học tiếng Anh tuần 4 dành cho các bạn học sinh, sinh viên do trung tâm Anh ngữ Sylvan Learning tổ chức. Đây là phần nội dung  quan trọng để giúp các bạn đạt…

al-seminar-w4-2

Dưới đây là nội dung trình bày của thầy Nigel Veal:

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn