Lê Hồng Ngọc

Nội dung

After one year studying AL program, I archived my desired IELTS Score of 7. I want to send a big thanks to all the teachers and staffs here that helped me to improve my English skills. I had an amazing time learning with you guys. Without your help, I could not archive such wonderful result.Lê Hồng Ngọc là học viên của Sylvan Learning Trương Định, đăng ký học IELTS trong 12 tháng. Sylvan Learning cam kết IELTS 6.5. Bạn đi thi ngày 4.8.2016 và đạt IELTS vượt cam kết, chinh phục thành công IELTS 7.0.

“Hello Sylvan Learning

After one year studying AL program, I archived my desired IELTS Score of 7.

I want to send a big thanks to all the teachers and staffs here that helped me to improve my English skills. I had an amazing time learning with you guys. Without your help, I could not archive such wonderful result.

I hope Sylvan Learning will gain more success in the future.”

Le Hong Ngoc

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn