Nguyễn Đức Anh

Nội dung

I was very happy and satisfied to receive the score of 7.0 in IELTS. It was a very long and tough journey to complete this goal but with AL staffs and teachers’ help, I managed to carry on and studied hard to achieve this task. I was a shy guy and very afraid of my English skill at first but after I finished the course, I believe I have been a much more awesome dude!Nguyễn Đức Anh là học viên của Sylvan Learning CN 3 Tháng 2, thi IELTS tháng 9.2014

I was very happy and satisfied to receive the score of 7.0 in IELTS. It was a very long and tough journey to complete this goal but with AL staffs and teachers’ help, I managed to carry on and studied hard to achieve this task. I was a shy guy and very afraid of my English skill at first but after I finished the course, I believe I have been a much more awesome dude!

First, I would like to say thank you to all staff and teachers. I would not have finished this long race without your advice, caring and teaching. IELTS was not easy to crack, indeed. However, after the course, I have improved a lot to be able to paddle on my own boat. Mr. Louis, thank you for helping me with the speaking’s strategies and examples on common idioms. Mr. Long, without your warning about idioms every time I had a speaking with you I guess I wouldn’t have reached a speaking score of 7.0 by now. Your writing class was also very helpful and your strategies will sure to assist me a lot in many years to come. Ms. Lien, thank you for your advice on cracking the IELTS exam, especially on Reading. Your strategy helps me to finish the reading test much faster and save me a little bit of time to check back on my work. Mr. Khoa, thank you for your caring. I very admire you, especially your love story. Keep it up, okay? Ms. Hien, you are the first staff I met here at Sylvan Learning. Your guidance and caring have motivated me to work harder and concentrate on my study. Thank you a lot!!!!

To the staff team, you guys rock. You are all talented, thoughtful and nice. I am very lucky to have a chance to become a staff and meet all of you a month before I go on to a new challenge in another country. Mr Khoa, Ms Lien, Ms Hien, Ms Trang Vo, Ms Bich Lien, Ms Trang, a warm hug to all of you !

Finally, I want to share my experiences to other IELTS learners. It is hard to crack the IELTS at first but try your best, learn some strategies, make a plan for your study and tactics to apply into your exam, speak English every day. Good luck!

Yours Sincerely,

Duc Anh Nguyen.

HẤP THU KIẾN THỨC, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP

với phương pháp CLIL (Tích hợp nội dung – ngôn ngữ) lồng ghép nội dung học đa dạng về văn hóa, xã hội, khoa học và Project-based Learning (Học theo dự án) thúc đẩy sự sáng tạo, chủ động trong các hoạt động học tập

XÂY DỰNG KỸ NĂNG NGÔN NGỮ

để phối hợp Nghe – Nói – Đọc – Viết hiệu quả, hình thành sở thích đọc sách, phát triển tinh thần thích khám phá, chủ động tìm kiếm thông tin

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NHI

với các bài tập làm quen đề thi Cambridge STARTERS – MOVER – FLYERS, vừa giúp đạt kết quả thi mong muốn, vừa cải thiện hiệu quả học chính khóa

HOÀN THIỆN KIẾN THỨC

qua phương pháp English 21+ và Project-based
Learning (Học theo dự án) chú trọng hoàn
thiện kiến thức tiếng Anh học thuật (vốn từ, cấu trúc ngữ pháp,
ngữ điệu…) và kết hợp thực hành,
tương tác theo tình huống
giao tiếp thực tế

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 4Cs TOÀN DIỆN

là bộ kỹ năng quan trọng để phát triển trong thế kỷ 21
(gồm Tư duy phản biện – Sáng tạo – Hợp tác – Giao Tiếp),
tạo nền tảng tốt cho định hướng học tập và lựa chọn
nghề nghiệp tương lai

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

với các bài tập làm quen đề thi Cambridge KET – PET
– FCE giúp tăng sự tự tin và sự chuẩn bị kỹ càng cho
các kỳ thi tiếng Anh quan trọng (IELTS, TOEIC, SAT…)

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn