Nguyễn Dương Phước Duyên

Nội dung

Mô hình học tại Sylvan Learning đã luyện cho em kỹ năng nói đúng vào trọng tâm vấn đề. Em cũng học được cách nói đủ ý trong thời gian quy định của bài thi.Nguyễn Dương Phước Duyên là học viên của Sylvan Learning Trương Định, thi IELTS tháng 8.2015

Mô hình học tại Sylvan Learning đã luyện cho em kỹ năng nói đúng vào trọng tâm vấn đề. Em cũng học được cách nói đủ ý trong thời gian quy định của bài thi.

Xem thêm tại: http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn