Nguyễn Dương Phước Duyên

Mô hình học tại Sylvan Learning đã luyện cho em kỹ năng nói đúng vào trọng tâm vấn đề. Em cũng học được cách nói đủ ý trong thời gian quy định của bài thi.Nguyễn Dương Phước Duyên là học viên của Sylvan Learning Trương Định, thi IELTS tháng 8.2015

Mô hình học tại Sylvan Learning đã luyện cho em kỹ năng nói đúng vào trọng tâm vấn đề. Em cũng học được cách nói đủ ý trong thời gian quy định của bài thi.

Xem thêm tại: http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc

Lộ trình TIẾNG ANH

Lộ trình STEM & TOÁN TƯ DUY

ĐỀ TÀI BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM