Nguyễn Tấn Hùng

Nội dung

Cảm ơn trung tâm Sylvan Learning đã hỗ trợ em ôn luyện thi IELTS. Cảm ơn Sylvan Learning vì đã hỗ trợ cho em những tài liệu bổ ích, cảm ơn thầy Mick, Nigel đã tổ chức những seminar để củng cố thêm kiến thức cho em và cảm ơn thầy Danny vì đã tổ chức English club.

Nguyễn Tấn Hùng là học viên của Sylvan Learning Phan Đăng Lưu, thi IELTS ngày 18.10.2014

Cảm ơn trung tâm Sylvan Learning đã hỗ trợ em ôn luyện thi IELTS. Cảm ơn Sylvan Learning vì đã hỗ trợ cho em những tài liệu bổ ích, cảm ơn thầy Mick, Nigel đã tổ chức những seminar để củng cố thêm kiến thức cho em và cảm ơn thầy Danny vì đã tổ chức English club.
Sau khóa học ở Sylvan Learning em đã đạt được kết quả cao trong kì thi IELTS:

  • Listening: 7.0
  • Reading: 7.0
  • Writing: 6.5
  • Speaking: 5.5
  • Overall: 6.5

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn