Anh Võ Tiến Dũng

Nội dung

Nhượng quyền chính là một mô hình tuyệt vời giúp bạn khởi nghiệp thành công, nó không chỉ giúp xây dựng doanh nghiệp trong thời gian nhanh nhất mà còn ít rủi ro nhất. Đặc biệt về mặt chi phí, số tiền mua nhượng quyền chỉ bằng 1/100 chi phí bạn sẽ phải chi để sở hữu một thương hiệu, và chỉ bằng 1/1000 số chi phí cho những khoản tiêu hao lãng phí. Bên cạnh đó, kinh nghiệm quản lý trong nghề là điều mà chúng ta không thể mua ở đâu được ngoài mô hình này. Hơn nữa, với những mối quan hệ có sẵn, đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm có sẵn, thì việc đảm bảo thành công là điều mà Nhượng quyền mang lại.

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn