Phạm Quỳnh Anh

Nội dung

Phạm Quỳnh Anh học viên Sylvan Learning Hải Phòng đã đạt được kết quả Toeic 800 điểm vào 24/11/2014Phạm Quỳnh Anh học viên Sylvan Learning Hải Phòng đã đạt được kết quả Toeic lên đến 800 điểm vào 24/11/2014 !!!
Ban đầu Quỳnh Anh chỉ mong muốn đạt được 700 điểm thi Toeic sau khi kết thúc khoá học Real Toeic cam kết 550+ nhưng kết quả đạt được làm Quỳnh Anh thực sự rất bất ngờ

Sylvan Learning HẢI PHÒNG- PHẠM QUỲNH ANH

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn