Bùi Minh Hoàng

Bạn Bùi Minh Hoàng- học viên Sylvan Learning Phan Đăng Lưu qua kì thi IELTS 8/10/2016 vừa qua. Bạn đã đạt được số điểm là 6.0Bạn Bùi Minh Hoàng là học viên Sylvan Learning Phan Đăng Lưu qua kì thi IELTS 8/10/2016 vừa qua. Bạn đã đạt được số điểm là 6.0. 

Bui Minh Hoang

 

Lộ trình TIẾNG ANH

Lộ trình STEM & TOÁN TƯ DUY

ĐỀ TÀI BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM