Cách sử dụng (a) little, (a) few

cach-su-dung-a-little-a-few

Nội dung

– Little + dt không đếm đc: rất ít, hầu như ko
eg: There is little water in the bottle.
I have little money, not enough to buy groceries.
– A little + dt không đếm đc: có 1 chút, đủ để dùng
eg: I have a little money, enough to buy a ticket. – few…

eg:

She has a few books, enough to read.

— Nếu dtừ ở trên đã đc nhắc đến thì ở dưới chỉ cần dùng (a) little, (a) few như 1 đại từ là đủ.

eg:

Are you ready in money? Yes, a little.

– quite a few = quite a lot = quite a bit = khá nhiều.

– only a few = only a little = có rất ít (nhấn mạnh)

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn