Category: Tuyển dụng Nhân viên

Brand Supervisor

JOB DESCRIPTION Job Title: Brand Supervisor Department: Marketing Job Level: Supervisor Report to: CMO Job Type: Full-time Location: Head Office Job Scope / Position Summary/

XEM THÊM»

Call Center Supervisor

JOB DESCRIPTION Job Title: Call Center Supervisor Department: Marketing Job Level: Supervisor Report to: CMO Job Type: Full-time Location: HO Job Scope / Position Summary/

XEM THÊM»

Graphic Designer Executive

Job Title: Graphic Designer Executive Department: Marketing Job Level: Staff Report to: Marketing Manager Job Type: Full time Location: HO Job Scope / Position Summary/

XEM THÊM»

Content Executive

Job Title: Content Executive Department: Marketing Job Level: Staff Report to: Marketing Manager Job Type: Full time Location: HO Main Responsibilities/ Key Accountabilities ·         Writing

XEM THÊM»

Business Development Officer

Job Title: Business Development Officer Department: Non-center based Job Level: Staff Report to: Business Development Supervisor Job Type: Full time Location: Head Office Job Scope

XEM THÊM»

Business Development Supervisor

JOB DESCRIPTION Job Title: Business Development Officer Department: Non-center based Job Level: Staff Report to: Business Development Supervisor Job Type: Full time Location: Head Office

XEM THÊM»

IT Helpdesk Officer

   JOB DESCRIPTION FORM     IT Helpdesk officer   Phòng ban: Department IT department Báo cáo cho: Reports to   IT Manager Phạm vi

XEM THÊM»

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn