Chu Thị Tuyết Vân

Nội dung

Sitting an IELTS test on May 17, 2014, I successfully achieved the score of 7.5. I believe that was an important stepping-stone on my path to success. This letter is a great thank of mine to the Sylvan Learning Binh Thanh, Active Learning department for assisting me in preparing for my IELTS test.

Chu Thị Tuyết Vân là học viên của Sylvan Learning CN Bình Thạnh; thi IELTS 7.5 ngày 17.04.2014

Dear Sylvan Learning Binh Thanh staff,

Sitting an IELTS test on May 17, 2014, I successfully achieved the score of 7.5. I believe that was an important stepping-stone on my path to success. This letter is a great thank of mine to the Sylvan Learning Binh Thanh, Active Learning department for assisting me in preparing for my IELTS test.

First of all, it was not only my personal achievement but also a collective success of the Active Learning department at Sylvan Learning Binh Thanh. I highly appreciate the hard work and effort that all of you put into helping me as an IELTS active learner. I am particularly grateful to Mr. Louis Lao for his constructive feedbacks and inspirational pep talks; to Ms. Lan Anh for her motivating encouragement and helpful tips; to Ms. Hien, Ms Bich Lien, Ms. Hoang Lien and Mr. Dang Khoa for their friendly support and warm care. You did a wonderful job assisting me as my dear mentors, inspirators and friends. I owe you a great debt of gratitude.

Besides, I would be very happy recommend Sylvan Learning Active Learning programme to other IELTS leaners. It is such a tailored, valuable and economical programme which is highly suitable for IELTS intermediate learners.

And again, I have you all to thank for my achievement.

Warmest wishes,
Van Chu

HẤP THU KIẾN THỨC, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP

với phương pháp CLIL (Tích hợp nội dung – ngôn ngữ) lồng ghép nội dung học đa dạng về văn hóa, xã hội, khoa học và Project-based Learning (Học theo dự án) thúc đẩy sự sáng tạo, chủ động trong các hoạt động học tập

XÂY DỰNG KỸ NĂNG NGÔN NGỮ

để phối hợp Nghe – Nói – Đọc – Viết hiệu quả, hình thành sở thích đọc sách, phát triển tinh thần thích khám phá, chủ động tìm kiếm thông tin

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NHI

với các bài tập làm quen đề thi Cambridge STARTERS – MOVER – FLYERS, vừa giúp đạt kết quả thi mong muốn, vừa cải thiện hiệu quả học chính khóa

HOÀN THIỆN KIẾN THỨC

qua phương pháp English 21+ và Project-based
Learning (Học theo dự án) chú trọng hoàn
thiện kiến thức tiếng Anh học thuật (vốn từ, cấu trúc ngữ pháp,
ngữ điệu…) và kết hợp thực hành,
tương tác theo tình huống
giao tiếp thực tế

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 4Cs TOÀN DIỆN

là bộ kỹ năng quan trọng để phát triển trong thế kỷ 21
(gồm Tư duy phản biện – Sáng tạo – Hợp tác – Giao Tiếp),
tạo nền tảng tốt cho định hướng học tập và lựa chọn
nghề nghiệp tương lai

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

với các bài tập làm quen đề thi Cambridge KET – PET
– FCE giúp tăng sự tự tin và sự chuẩn bị kỹ càng cho
các kỳ thi tiếng Anh quan trọng (IELTS, TOEIC, SAT…)

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn