Mai Diệu Linh

Nội dung

Em rất thích mô hình học Active Learning, cách học chủ động này đã giúp em rất nhiều trong kỹ năng Speaking & Writing, thêm nữa sự chỉ bảo tận tình của các giáo viên ,đặc biệt nhờ thầy Peter Thompson encourage mà kỹ năng Speaking của em lên được 7.5

Mai Diệu Linh là học viên của Sylvan Learning Nguyễn Văn Cừ, thi IELTS 7.5 ngày 26.04.2014

Em rất thích mô hình học Active Learning, cách học chủ động này đã giúp em rất nhiều trong kỹ năng Speaking & Writing, thêm nữa sự chỉ bảo tận tình của các giáo viên ,đặc biệt nhờ thầy Peter Thompson encourage mà kỹ năng Speaking của em lên được 7.5

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn