Nguyễn Thị Vân Trang

Em rất thích phương pháp học AL, đặc biệt cách học các kỹ năng writing & speaking. Em gửi lời cảm ơn cô Ailee rất nhiệt tình chữa bài writing cho em.Nguyễn Thị Vân Trang là học viên của Sylvan Learning Trương Định; thi IELTS 7.5 ngày 24.04.2014

Em rất thích phương pháp học AL, đặc biệt cách học các kỹ năng writing & speaking. Em gửi lời cảm ơn cô Ailee rất nhiệt tình chữa bài writing cho em.

Lộ trình TIẾNG ANH

Lộ trình STEM & TOÁN TƯ DUY

ĐỀ TÀI BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM