Để làm tốt môn tiếng Anh trong kì thi

Nội dung

Cách ôn tập- Phần ngữ âm: Tìm trọng âm là một trong những nội dung thi mà thí sinh thường phạm lỗi. Để ôn tập tốt cho phần này, ngoài việc chú trọng phát âm đúng tất cả các từ mới ngay từ đầu bằng cách lặp đi lặp lại nhiều lần theo mẫu.

Ôn tập trước kì thi môn tiếng Anh

Các từ trong tiếng Anh có thể chia làm hai loại, một loại có dấu nhấn không có quy luật, cần phải thuộc lòng. Tuy nhiên, rất may mắn là trong tiếng Anh có một số quy luật nhấn phổ biến liên quan đến các suffix (phần gắn thêm ở cuối từ để tạo ra từ mới). Vì vậy, cách ôn tập tốt nhất cho phần này là kết hợp với việc ôn tập từ vựng.

Phần từ vựng, ngữ pháp và cách dùng phù hợp (usage):

Đa số thí sinh có trình độ trung bình trở lên đều thực hiện được tương đối thoải mái, do đề thi bám khá sát nội dung và yêu cầu về trình độ của chương trình học. Thí sinh nên chú trọng ôn tập thường xuyên các nội dung đã học trong nhà trường.

Đọc hiểu và viết:

Những phần này không dễ cho thí sinh có trình độ trung bình. Bài đọc trong phần đọc hiểu môn Anh văn trong kỳ thi ĐH thường có độ dài 200-250 từ, xoay quanh các đề tài thông thường liên quan đến khoa học kỹ thuật, y học, sức khỏe, môi trường tự nhiên và xã hội, văn hóa, giáo dục, kinh tế, đôi khi có cả các vấn đề thời sự và chính trị.

Để làm tốt phần đọc hiểu, thí sinh không chỉ cần nắm vững kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng) mà còn cần có kiến thức xã hội tổng quát. Một kinh nghiệm tốt khi ôn thi là chú trọng đọc về những sự kiện đang diễn ra xung quanh và chuẩn bị đọc về những đề tài tương tự. Chẳng hạn, nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày Việt Nam gia nhập WTO, các bài đọc trong kỳ thi có thể sẽ liên quan đến vấn đề hội nhập kinh tế hoặc toàn cầu hóa.

Tham khảo ngoài sách giáo khoa.

Do mục đích của kỳ thi tuyển sinh ĐH là tạo sự phân hóa đối với thí sinh để từ đó phát hiện những thí sinh có trình độ tốt nhất, nên khi ôn tập ngoài việc dựa vào sách giáo khoa, các thí sinh cần đọc thêm từ các nguồn tài liệu tham khảo bên ngoài. Có thể sử dụng các tài liệu luyện thi đọc hiểu cho trình độ B có bán sẵn trên thị trường, hoặc nếu có điều kiện thì nên đọc thêm các bài đọc về khoa học kỹ thuật, y học và đời sống, giáo dục, văn hóa, xã hội… trên internet. Trong trang web của wikipedia ( www.wikipedia.org ) có những bài đọc được viết bằng tiếng Anh đơn giản hóa rất phù hợp trình độ của thí sinh, nếu sử dụng để mở rộng kiến thức thì rất tốt.

Lưu ý khi làm bài thi môn tiếng Anh

– Phân bố thời gian hợp lý: Hiện nay, thời gian dành cho bài thi tiếng Anh cả ở kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH là khoảng hơn 1 phút cho một câu. Đây là thời gian tương đối dư dả cho thí sinh nếu nắm vững bài học và hiểu rõ yêu cầu của câu hỏi, nhưng sẽ không có thời gian để suy nghĩ từ đầu nếu thí sinh chưa hiểu rõ yêu cầu của bài thi. Vì vậy, “mẹo vặt” đầu tiên là cần đọc lướt toàn bài để xác định xem phần nào mình nắm thật vững để làm nhanh trước; sau đó thực hiện những phần khó và đòi hỏi thời gian nhiều hơn nhưng vẫn còn nằm trong khả năng của thí sinh, còn những phần quá khó thì để lại sau cùng và chỉ thực hiện khi còn thời gian. Nếu chỉ làm tuần tự từ trên xuống dưới thì có thể rơi vào tình trạng mất quá nhiều thời gian vào câu khó và làm sai, không có thời gian để làm câu dễ mà lẽ ra mình đã có thể làm đúng.

– Không bao giờ bỏ trống bất cứ phần nào: Sau khi đã thực hiện lời khuyên trên và đến gần hết giờ thi vẫn còn một số câu mà thí sinh không thực sự hiểu rõ, thì hãy áp dụng khả năng suy đoán của mình để trả lời, dù có thể không chắc là mình làm đúng. Do cách chấm điểm hiện nay không trừ điểm khi thí sinh trả lời sai, nên nếu quá thận trọng và để trống không trả lời khi mình chưa biết rõ, thì thí sinh đã tự làm hại mình.

(Theo_Thanh_Nien)

Để làm tốt môn tiếng Anh trong kì thi In E-mail

 Cách ôn tập

– Phần ngữ âm: Tìm trọng âm là một trong những nội dung thi mà thí sinh thường phạm lỗi. Để ôn tập tốt cho phần này, ngoài việc chú trọng phát âm đúng tất cả các từ mới ngay từ đầu bằng cách lặp đi lặp lại nhiều lần theo mẫu, thí sinh cần chú ý đến hệ thống dấu nhấn của các từ có từ hai âm tiết trở lên.

Các từ trong tiếng Anh có thể chia làm hai loại, một loại có dấu nhấn không có quy luật, cần phải thuộc lòng. Tuy nhiên, rất may mắn là trong tiếng Anh có một số quy luật nhấn phổ biến liên quan đến các suffix (phần gắn thêm ở cuối từ để tạo ra từ mới). Vì vậy, cách ôn tập tốt nhất cho phần này là kết hợp với việc ôn tập từ vựng.

– Phần từ vựng, ngữ pháp và cách dùng phù hợp (usage): Đa số thí sinh có trình độ trung bình trở lên đều thực hiện được tương đối thoải mái, do đề thi bám khá sát nội dung và yêu cầu về trình độ của chương trình học. Thí sinh nên chú trọng ôn tập thường xuyên các nội dung đã học trong nhà trường.

– Hai phần đọc hiểu và viết: Những phần này không dễ cho thí sinh có trình độ trung bình. Bài đọc trong phần đọc hiểu môn Anh văn trong kỳ thi ĐH thường có độ dài 200-250 từ, xoay quanh các đề tài thông thường liên quan đến khoa học kỹ thuật, y học, sức khỏe, môi trường tự nhiên và xã hội, văn hóa, giáo dục, kinh tế, đôi khi có cả các vấn đề thời sự và chính trị.

Để làm tốt phần đọc hiểu, thí sinh không chỉ cần nắm vững kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng) mà còn cần có kiến thức xã hội tổng quát. Một kinh nghiệm tốt khi ôn thi là chú trọng đọc về những sự kiện đang diễn ra xung quanh và chuẩn bị đọc về những đề tài tương tự. Chẳng hạn, nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày Việt Nam gia nhập WTO, các bài đọc trong kỳ thi có thể sẽ liên quan đến vấn đề hội nhập kinh tế hoặc toàn cầu hóa.

Do mục đích của kỳ thi tuyển sinh ĐH là tạo sự phân hóa đối với thí sinh để từ đó phát hiện những thí sinh có trình độ tốt nhất, nên khi ôn tập ngoài việc dựa vào sách giáo khoa, các thí sinh cần đọc thêm từ các nguồn tài liệu tham khảo bên ngoài. Có thể sử dụng các tài liệu luyện thi đọc hiểu cho trình độ B có bán sẵn trên thị trường, hoặc nếu có điều kiện thì nên đọc thêm các bài đọc về khoa học kỹ thuật, y học và đời sống, giáo dục, văn hóa, xã hội… trên internet. Trong trang web của wikipedia ( www.wikipedia.org ) có những bài đọc được viết bằng tiếng Anh đơn giản hóa rất phù hợp trình độ của thí sinh, nếu sử dụng để mở rộng kiến thức thì rất tốt.

Lưu ý khi làm bài thi

– Phân bố thời gian hợp lý: Hiện nay, thời gian dành cho bài thi tiếng Anh cả ở kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH là khoảng hơn 1 phút cho một câu. Đây là thời gian tương đối dư dả cho thí sinh nếu nắm vững bài học và hiểu rõ yêu cầu của câu hỏi, nhưng sẽ không có thời gian để suy nghĩ từ đầu nếu thí sinh chưa hiểu rõ yêu cầu của bài thi. Vì vậy, “mẹo vặt” đầu tiên là cần đọc lướt toàn bài để xác định xem phần nào mình nắm thật vững để làm nhanh trước; sau đó thực hiện những phần khó và đòi hỏi thời gian nhiều hơn nhưng vẫn còn nằm trong khả năng của thí sinh, còn những phần quá khó thì để lại sau cùng và chỉ thực hiện khi còn thời gian. Nếu chỉ làm tuần tự từ trên xuống dưới thì có thể rơi vào tình trạng mất quá nhiều thời gian vào câu khó và làm sai, không có thời gian để làm câu dễ mà lẽ ra mình đã có thể làm đúng.

– Không bao giờ bỏ trống bất cứ phần nào: Sau khi đã thực hiện lời khuyên trên và đến gần hết giờ thi vẫn còn một số câu mà thí sinh không thực sự hiểu rõ, thì hãy áp dụng khả năng suy đoán của mình để trả lời, dù có thể không chắc là mình làm đúng. Do cách chấm điểm hiện nay không trừ điểm khi thí sinh trả lời sai, nên nếu quá thận trọng và để trống không trả lời khi mình chưa biết rõ, thì thí sinh đã tự làm hại mình.

(Theo_Thanh_Nien)

HẤP THU KIẾN THỨC, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP

với phương pháp CLIL (Tích hợp nội dung – ngôn ngữ) lồng ghép nội dung học đa dạng về văn hóa, xã hội, khoa học và Project-based Learning (Học theo dự án) thúc đẩy sự sáng tạo, chủ động trong các hoạt động học tập

XÂY DỰNG KỸ NĂNG NGÔN NGỮ

để phối hợp Nghe – Nói – Đọc – Viết hiệu quả, hình thành sở thích đọc sách, phát triển tinh thần thích khám phá, chủ động tìm kiếm thông tin

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NHI

với các bài tập làm quen đề thi Cambridge STARTERS – MOVER – FLYERS, vừa giúp đạt kết quả thi mong muốn, vừa cải thiện hiệu quả học chính khóa

HOÀN THIỆN KIẾN THỨC

qua phương pháp English 21+ và Project-based
Learning (Học theo dự án) chú trọng hoàn
thiện kiến thức tiếng Anh học thuật (vốn từ, cấu trúc ngữ pháp,
ngữ điệu…) và kết hợp thực hành,
tương tác theo tình huống
giao tiếp thực tế

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 4Cs TOÀN DIỆN

là bộ kỹ năng quan trọng để phát triển trong thế kỷ 21
(gồm Tư duy phản biện – Sáng tạo – Hợp tác – Giao Tiếp),
tạo nền tảng tốt cho định hướng học tập và lựa chọn
nghề nghiệp tương lai

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

với các bài tập làm quen đề thi Cambridge KET – PET
– FCE giúp tăng sự tự tin và sự chuẩn bị kỹ càng cho
các kỳ thi tiếng Anh quan trọng (IELTS, TOEIC, SAT…)

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn