Đặng Nguyễn Xuân Dung

Nội dung

Nhận được kết quả như mình mong đợi quả thật rất vui và biết ơn. Tuy thời gian chỉ có 2 tháng, Sylvan Learning Huế đã hỗ trợ em rất nhiều. Qua đây em xin cảm ơn chân thành đến tập thể nhân viên lớp Toeic, đặc biệt là cô Nhàn, giúp đỡ em trong thời gian qua. Chúc Sylvan Learning ngày càng nhận được sự tin tưởng của cộng đồng, giúp mọi người đạt được ước mơ anh ngữ của mình.Đặng Nguyễn Xuân Dung là học viên của Sylvan Learning Huế. Bạn đã tham gia khóa TOEIC Advanced 1 – đảm bảo 650 điểm. Bạn đã xuất sắc vượt 130 điểm, đạt TOEIC 780/990 vào 20/7/2016.

“Nhận được kết quả như mình mong đợi quả thật rất vui và biết ơn. Tuy thời gian chỉ có 2 tháng, Sylvan Learning Huế đã hỗ trợ em rất nhiều. Qua đây em xin cảm ơn chân thành đến tập thể nhân viên lớp Toeic, đặc biệt là cô Nhàn, giúp đỡ em trong thời gian qua. Chúc Sylvan Learning ngày càng nhận được sự tin tưởng của cộng đồng, giúp mọi người đạt được ước mơ Anh ngữ của mình”.

ama huế- đặng nguyên xuân dung

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn