Nguyễn Thanh Tuấn

Nguyễn Thanh Tuấn đăng ký học và luyện thi TOEFL trong 12 tháng tại Sylvan Learning 3 Tháng 2 TP.HCM, cam kết TOEFL iBT 80.

Khi học được 4 tháng, Tuấn đi thi và đạt TOEFL iBT 87.Nguyễn Thanh Tuấn đăng ký học và luyện thi TOEFL trong 12 tháng tại Sylvan Learning 3 Tháng 2 TP.HCM, cam kết TOEFL iBT 80. Khi học được 4 tháng, ngày 23.01.2016, Tuấn đi thi và đạt TOEFL iBT 87.

Tuan Thanh_TOEFL iBT_87_chung chi

Lộ trình TIẾNG ANH

Lộ trình STEM & TOÁN TƯ DUY

ĐỀ TÀI BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM