Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Thanh Tùng là học sinh lớp 12 và là học viên của Sylvan Learning Nguyễn Văn Cừ. Thanh Tùng đăng ký học IELTS trong 6 tháng với cam kết IELTS 5.5 từ Sylvan Learning. Học được một nửa thời gian, Thanh Tùng thử sức IELTS ngày 23.01.2016 và bất ngờ đạt IELTS 5.5 khi chưa học hết thời gian tại Sylvan LearningNguyễn Thanh Tùng là học sinh lớp 12 và là học viên của Sylvan Learning Nguyễn Văn Cừ. Thanh Tùng đăng ký học IELTS trong 6 tháng với cam kết IELTS 5.5 từ Sylvan Learning. Học được một nửa thời gian, Thanh Tùng thử sức IELTS ngày 23.01.2016 và bất ngờ đạt IELTS 5.5 khi chưa học hết thời gian tại Sylvan Learning.

Lộ trình TIẾNG ANH

Lộ trình STEM & TOÁN TƯ DUY

ĐỀ TÀI BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM