Lê Thị Thu

Nội dung

Cô Lê Thị Thu, học viên của Sylvan Learning Hải Phòng, Giảng viên đến từ trường Cao đẳng Hàng Hải Hải Phòng. Cô đã 47 tuổi nhưng vẫn xuất sắc đạt được điểm số IELTS 6.5 trong kỳ thi ngày 19/3/2016.Cô Lê Thị Thu, học viên của Sylvan Learning Hải Phòng, Giảng viên đến từ trường Cao đẳng Hàng Hải Hải Phòng. Cô đã 47 tuổi nhưng vẫn xuất sắc đạt được điểm số IELTS 6.5 trong kỳ thi ngày 19/3/2016.

Sylvan Learning HẢI PHÒNG-LÊ THỊ THU

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn