Gặp Mặt Trò Chuyện

Nội dung

Bạn có cảm giác e ngại khi muốn bắt chuyện với một người lạ? Đặc biệt hơn nữa, họ lại là người nước ngoài. Bạn phải làm gì khi tình huống cấp thiết buộc bạn phải mở đầu câu chuyện trước để thắc mắc về vấn đề có liên quan đến lợi ích của chính mình?

Sự tự tin

Bất kì sự thúc ép nào của mọi người thân, bạn bè quanh bạn, lại càng làm bạn thêm e ngại khi bắt chuyện. Bạn phải làm gì để có được sự tự tin tối thiểu? Hãy tự tin ở khả năng của chính mình. Hãy tin rằng mình có đủ trình độ và kiến thức cho cuộc trò chuyện. Hãy nghĩ rằng, mọi việc thật dễ dàng, không có vấn đề gì khi bạn phát âm không đúng hay diễn đạt sai cả. Nên nhớ rằng họ hoàn toàn biết rõ khả năng giao tiếp tiếng Anh của bạn, nên dù bạn có sai sót, họ vẫn có khả năng hiểu.

Mọi người sẽ giúp bạn, bạn giúp mọi người. Hãy nghĩ xem, vến đề bạn đang thắc mắc mà không được làm sáng tỏ thì chỉ có mình bạn là bị thua thiệt. Người mà bạn đang muốn tiếp xúc cũng là người cần được hỏi, hay nói cách khác, họ cần những câu hỏi của bạn. điều đó có nghĩa rằng khi bạn trò chuyện là bạn đã giúp đỡ họ đấy!

Tất nhiên, sự tự tin chỉ có thể có được khi bạn cảm nhận được khả năng Anh văn của mình là tốt. Nhưng hãy nghĩ xem, nếu bạn không trò chuyện, dấu đi những điều bạn muốn nói, thì kỹ năng giao tiếp Anh văn của bạn đến lúc nào mới khá được?! Hãy tận dụng mọi cơ hội có thể, bạn nhé! Hãy nhớ rằng không có gì là thua thiệt ở đây. Cả bạn, và người trò chuyện với bạn đều có lợi đấy.

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn