HỌC TIẾNG ANH QUA THÀNH NGỮ

hoc-tieng-anh-qua-thanh-ngu

Nội dung

Thành ngữ (idioms) là những cụm từ cố định trong tiếng Anh, độc lập với hình ảnh hay từ ngữ có trong thành ngữ. Thành ngữ thường được người bản xứ sử dụng rất nhiều trong cuộc sống hằng ngày, và cách để hiểu chúng không còn cách nào khác ngoài học.

Hãy cùng Sylvan Learning nâng cao kỹ năng bằng cách học tiếng Anh qua thành ngữ thông dụng nhé:

 1. Easier said than done
 2. Drive one crazy
  hoc-tieng-anh-qua-thanh-ngu
 3. Seeing is believing
  hoc-tieng-anh-qua-thanh-ngu
 4. Make a mountain out of a molehill
  hoc-tieng-anh-qua-thanh-ngu
 5. So many men, so many minds
  hoc-tieng-anh-qua-thanh-ngu
 6. Men make houses, women make homes
  hoc-tieng-anh-qua-thanh-ngu
 7. Bitter pills may have blessed effects
  hoc-tieng-anh-qua-thanh-ngu
 8. Cleanliness is next to godliness
  hoc-tieng-anh-qua-thanh-ngu
 9. Call a spade a spade
  hoc-tieng-anh-qua-thanh-ngu
 10. Beggar’s bags are bottomless
  hoc-tieng-anh-qua-thanh-ngu
 11. Cut your coat according your clotheshoc-tieng-anh-qua-thanh-ngu
 12. Bad news has wings
  hoc-tieng-anh-qua-thanh-ngu
 13. Doing nothing is doing ill
  hoc-tieng-anh-qua-thanh-ngu
 14. Gratitude is the sign of noble souls
  hoc-tieng-anh-qua-thanh-ngu

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn