NHỮNG KỸ NĂNG BẮT BUỘC PHẢI CÓ ĐỂ GIAO TIẾP TIẾNG ANH NHƯ GIÓ

ky-nang-giao-tiep-tieng-anh-nhu-gio

Nội dung

Cùng tìm hiểu những kỹ năng giao tiếp “đỉnh của đỉnh” mà khóa học tiếng Anh giao tiếp sẽ trang bị cho bạn để sẵn sàng thành công trong năm 2017 nhé.

 

  1. problem-solving skills: kĩ năng giải quyết vấn đề
  2. decision-making skills: kĩ năng ra quyết định
  3. relationship-building: xây dựng mối quan hệ
  4. time management abilities: kĩ năng quản lý thời gian
  5. win-win negotiation: đàm phán cùng có lợi
  6. teamwork: hoạt động nhóm
  7. take leadership role: giữ vai trò lãnh đạo
  8. sharpening up your soft skills: nâng cao kĩ năng mềm
  9. business etiquette know-how: hiểu biết về quy tắc trong giao thiệp

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn