MỘT SỐ GIỚI TỪ QUAN TRỌNG TRONG TIẾNG ANH

Nội dung

Các giới từ tiếng Anh (Preposition) là những thành phần phụ trong câu, nhằm giải thích và làm rõ hơn nghĩa của câu. Hãy cùng Sylvan Learning học cách sử dụng những giới từ thông dụng để có thể tự tin nói chuyện với người bản xứ nhé!

 1. At : vào lúc ( thường đi với giờ )
  Ex: I get up at 6 o’clock every morning. Mỗi sáng, tôi dậy lúc 6 giờ
  Ex: The stars shine at night. Những vì sao tỏa sáng vào ban đêm
  gioi-tu-tieng-anh-quan-trong
 2. On : vào ( thường đi với ngày )
  Ex: I am available on this Friday. Tôi rảnh vào thứ sáu tuần này.
  gioi-tu-tieng-anh-quan-trong
  Ex: Tom will do his homework on Sartuday and Sunday. Tom sẽ làm bài tập vào thứ sáu và thứ bảy.
  gioi-tu-tieng-anh-quan-trong
 3. In : vào ( thường đi với tháng, năm, mùa, thế kỷ )
  Ex: My mother was born in 1960. Mẹ tôi sinh năm 1960.
  gioi-tu-tieng-anh-quan-trong
  Ex: I am going to fly to Nha Trang to visit my mother in April. Tôi sẽ bay về Nha Trang thăm mẹ vào tháng tư.
  gioi-tu-tieng-anh-quan-trong

HẤP THU KIẾN THỨC, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP

với phương pháp CLIL (Tích hợp nội dung – ngôn ngữ) lồng ghép nội dung học đa dạng về văn hóa, xã hội, khoa học và Project-based Learning (Học theo dự án) thúc đẩy sự sáng tạo, chủ động trong các hoạt động học tập

XÂY DỰNG KỸ NĂNG NGÔN NGỮ

để phối hợp Nghe – Nói – Đọc – Viết hiệu quả, hình thành sở thích đọc sách, phát triển tinh thần thích khám phá, chủ động tìm kiếm thông tin

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NHI

với các bài tập làm quen đề thi Cambridge STARTERS – MOVER – FLYERS, vừa giúp đạt kết quả thi mong muốn, vừa cải thiện hiệu quả học chính khóa

HOÀN THIỆN KIẾN THỨC

qua phương pháp English 21+ và Project-based
Learning (Học theo dự án) chú trọng hoàn
thiện kiến thức tiếng Anh học thuật (vốn từ, cấu trúc ngữ pháp,
ngữ điệu…) và kết hợp thực hành,
tương tác theo tình huống
giao tiếp thực tế

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 4Cs TOÀN DIỆN

là bộ kỹ năng quan trọng để phát triển trong thế kỷ 21
(gồm Tư duy phản biện – Sáng tạo – Hợp tác – Giao Tiếp),
tạo nền tảng tốt cho định hướng học tập và lựa chọn
nghề nghiệp tương lai

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

với các bài tập làm quen đề thi Cambridge KET – PET
– FCE giúp tăng sự tự tin và sự chuẩn bị kỹ càng cho
các kỳ thi tiếng Anh quan trọng (IELTS, TOEIC, SAT…)

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn