MỘT SỐ GIỚI TỪ QUAN TRỌNG TRONG TIẾNG ANH

Nội dung

Các giới từ tiếng Anh (Preposition) là những thành phần phụ trong câu, nhằm giải thích và làm rõ hơn nghĩa của câu. Hãy cùng Sylvan Learning học cách sử dụng những giới từ thông dụng để có thể tự tin nói chuyện với người bản xứ nhé!

 1. At : vào lúc ( thường đi với giờ )
  Ex: I get up at 6 o’clock every morning. Mỗi sáng, tôi dậy lúc 6 giờ
  Ex: The stars shine at night. Những vì sao tỏa sáng vào ban đêm
  gioi-tu-tieng-anh-quan-trong
 2. On : vào ( thường đi với ngày )
  Ex: I am available on this Friday. Tôi rảnh vào thứ sáu tuần này.
  gioi-tu-tieng-anh-quan-trong
  Ex: Tom will do his homework on Sartuday and Sunday. Tom sẽ làm bài tập vào thứ sáu và thứ bảy.
  gioi-tu-tieng-anh-quan-trong
 3. In : vào ( thường đi với tháng, năm, mùa, thế kỷ )
  Ex: My mother was born in 1960. Mẹ tôi sinh năm 1960.
  gioi-tu-tieng-anh-quan-trong
  Ex: I am going to fly to Nha Trang to visit my mother in April. Tôi sẽ bay về Nha Trang thăm mẹ vào tháng tư.
  gioi-tu-tieng-anh-quan-trong

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn