PHÂN BIỆT BETWEEN, AMONG VÀ MIDDLE

phan-biet-between-among-va-middle

Nội dung

Between, Among và Middle đều có nghĩa là “giữa”. Vây làm sao để dùng những từ này một cách chính xác nhất?

 

1. Between.

 • Tại, trong, hay giữa khoảng cách giữa hai người hay hai vật.
  EX: He was standing between Jeff and Kevin.
 • Trong khoảng thời gian phân chia hai ngày, hai sự kiện.
  EX: Many changes took place between the two world wars.
 • Dùng để chỉ mối quan hệ, sự lựa chọn, sự khác nhau….
  EX: Talks between France and Germany are continuing.
 • Nằm trong khoảng thời gian phân chia hai điểm được tính một cách ước lượng
  EX: Her sons, aged between 5 and 9, go to primary school.

2. Among.

 • Được bao quanh hoặc nằm trong một nhóm người hoặc vật
  EX: Surrounded by or within a group of people or things we walked among hundreds of bluebells.
 • Thuộc về một nhóm hoặc sự việc xảy ra bên trong một nhóm
  EX: A British woman was among the 20 victims of the crash

3. Middle.

 • Middle có nghĩa là điểm trung tâm/chính giữa, vị trí trung tâm. Các cụm từ thường đi kèm với middle đó là: the middle, in/by/down…(perposition) + the middle, in the middle of…
  EX: There is a lake with an island in the middle.
 • Middle còn là tính từ, luôn đứng trước danh từ: ở vị trí chính giữa của một vật thể, một nhóm người/vật…, giữa sự bắt đầu và sự kết thúc một sự việc/sự kiện/độ tuổi…
  EX: She’s the middle child of three.

HẤP THU KIẾN THỨC, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP

với phương pháp CLIL (Tích hợp nội dung – ngôn ngữ) lồng ghép nội dung học đa dạng về văn hóa, xã hội, khoa học và Project-based Learning (Học theo dự án) thúc đẩy sự sáng tạo, chủ động trong các hoạt động học tập

XÂY DỰNG KỸ NĂNG NGÔN NGỮ

để phối hợp Nghe – Nói – Đọc – Viết hiệu quả, hình thành sở thích đọc sách, phát triển tinh thần thích khám phá, chủ động tìm kiếm thông tin

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NHI

với các bài tập làm quen đề thi Cambridge STARTERS – MOVER – FLYERS, vừa giúp đạt kết quả thi mong muốn, vừa cải thiện hiệu quả học chính khóa

HOÀN THIỆN KIẾN THỨC

qua phương pháp English 21+ và Project-based
Learning (Học theo dự án) chú trọng hoàn
thiện kiến thức tiếng Anh học thuật (vốn từ, cấu trúc ngữ pháp,
ngữ điệu…) và kết hợp thực hành,
tương tác theo tình huống
giao tiếp thực tế

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 4Cs TOÀN DIỆN

là bộ kỹ năng quan trọng để phát triển trong thế kỷ 21
(gồm Tư duy phản biện – Sáng tạo – Hợp tác – Giao Tiếp),
tạo nền tảng tốt cho định hướng học tập và lựa chọn
nghề nghiệp tương lai

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

với các bài tập làm quen đề thi Cambridge KET – PET
– FCE giúp tăng sự tự tin và sự chuẩn bị kỹ càng cho
các kỳ thi tiếng Anh quan trọng (IELTS, TOEIC, SAT…)

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn