Lương Chí Thành

Sylvan-Learning-Ha-Tinh-Luong-Chi-Thanh-Cambridge-103

Nội dung

Lương Chí Thành – học viên Sylvan Learning Hà Tĩnh. Trong đợt thi tháng 10/2016 đã đạt được số điểm Cambridge 103 (Reading – Writing: 96, Listening:96, Speaking: 122)

 

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn