Nguyễn Minh Cát Tường

Cảm ơn Trung tâm Sylvan Learning đã hỗ trợ và tạo điều kiện nhiệt tình để giúp em đạt số điểm em mong muốn trong kỳ thi. Em xin chúc Sylvan Learning càng thành công và phát triển hơn nữa trong tương lai.Nguyễn Minh Cát Tường la học viên của Sylvan Learning Trương Định, thi ngày 24/9 (R: 6.0 – L: 7.0 – W: 5.5 – S: 5.5 – Overall: 6.0)

“Cảm ơn Trung tâm Sylvan Learning đã hỗ trợ và tạo điều kiện nhiệt tình để giúp em đạt số điểm em mong muốn trong kỳ thi. Em xin chúc Sylvan Learning càng thành công và phát triển hơn nữa trong tương lai”.

Bang diem cua Cat Tuong

Nguyễn Minh Cát Tường

 

Lộ trình TIẾNG ANH

Lộ trình STEM & TOÁN TƯ DUY

ĐỀ TÀI BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM