Nguyễn Phú Mỹ Linh

Sylvan Learning-Tan-Phu-Nguyen-Phu-My-Linh-Cambridge-Movers-15-khien

Nội dung

Nguyễn Phú Mỹ Linh – Sylvan Learning Tân Phú – đã đạt được điểm tuyệt đối 15/15 khiên trong kỳ thi Cambridge Movers.

 

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn