Nguyễn Trần Tuấn Khải

nguyen-tran-tuan-khai

Nội dung

Bạn Nguyễn Trần Tuấn Khải – học viên của Học viện Anh ngữ Sylvan Learning đã xuất sắc đạt IELTS 8.0, trong đó:

  • Listening 9.0
  • Reading 7.5
  • Writing 7.5
  • Speaking 7.5

Bạn đã viết thư gửi cảm ơn thầy David – giáo viên của Sylvan Learning đã giúp bạn mở rộng cánh cửa du học và chắp cánh ước mơ bay xa.

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn