Nguyễn Thị Thu Trang

Thank you so much for my wonderful result of IELTS overall 8.0: Listening 8.5 – Reading 9.0 – Writing 7.0 – Reading 7.5.Nguyễn Thị Thu Trang là học viên của Sylvan Learning CN Trương Định; thi IELTS 7.5 ngày 06.09.2014

“Thank you so much for my wonderful result of IELTS overall 8.0: Listening 8.5 – Reading 9.0 – Writing 7.0 – Reading 7.5.”

 

Lộ trình TIẾNG ANH

Lộ trình STEM & TOÁN TƯ DUY

ĐỀ TÀI BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM