Nguyễn Thị Tú Chinh

Nội dung

I couldn’t have done it without Sylvan Learning’s.I personally think your style of teaching us is the best – particularly the dedication your tutors put in making themselves available at all hours. You are a fantastic organization supporting your students all the way.

To the managers,

I couldn’t have done it without Sylvan Learning’s.I personally think your style of teaching us is the best – particularly the dedication your tutors put in making themselves available at all hours. You are a fantastic organization supporting your students all the way. I would recommend you to any prospective students without hesitation. As always, I found the course extremely useful and it contributed significantly towards my results.

I wanted to say thank you. I would also like to add that I have found the course run by Sylvan Learning invaluable in my studying. Thank you.

To the teachers and the tutors,

I want to thank you for all the motivation and encouraging words that you have given me to pass my FCE Exam (B2). I made it after attending your review course and it really helped me a lot as well as gave me the confidence. Your guidance was exceptionally helpful.

Thank you for helping me.
Your sincerely,

Nguyễn Thị Tú Chinh là Học viên của Sylvan Learning Trương Định; thi FCE vào tháng 5.2014

HẤP THU KIẾN THỨC, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP

với phương pháp CLIL (Tích hợp nội dung – ngôn ngữ) lồng ghép nội dung học đa dạng về văn hóa, xã hội, khoa học và Project-based Learning (Học theo dự án) thúc đẩy sự sáng tạo, chủ động trong các hoạt động học tập

XÂY DỰNG KỸ NĂNG NGÔN NGỮ

để phối hợp Nghe – Nói – Đọc – Viết hiệu quả, hình thành sở thích đọc sách, phát triển tinh thần thích khám phá, chủ động tìm kiếm thông tin

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NHI

với các bài tập làm quen đề thi Cambridge STARTERS – MOVER – FLYERS, vừa giúp đạt kết quả thi mong muốn, vừa cải thiện hiệu quả học chính khóa

HOÀN THIỆN KIẾN THỨC

qua phương pháp English 21+ và Project-based
Learning (Học theo dự án) chú trọng hoàn
thiện kiến thức tiếng Anh học thuật (vốn từ, cấu trúc ngữ pháp,
ngữ điệu…) và kết hợp thực hành,
tương tác theo tình huống
giao tiếp thực tế

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 4Cs TOÀN DIỆN

là bộ kỹ năng quan trọng để phát triển trong thế kỷ 21
(gồm Tư duy phản biện – Sáng tạo – Hợp tác – Giao Tiếp),
tạo nền tảng tốt cho định hướng học tập và lựa chọn
nghề nghiệp tương lai

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

với các bài tập làm quen đề thi Cambridge KET – PET
– FCE giúp tăng sự tự tin và sự chuẩn bị kỹ càng cho
các kỳ thi tiếng Anh quan trọng (IELTS, TOEIC, SAT…)

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn