Những câu hay để khen ngợi trong tiếng Anh

Nội dung

Cùng nhau ghi nhớ những câu khen ngợi bằng tiếng Anh để dễ dàng hơn trong giao tiếp nhé!

FB_800x600px (3)

1. “Well done”: Giỏi lắm/Tốt lắm
2. “Congratulations”: Chúc mừng nhé!
3. “Good for you”: Quá hay
4. “Way to go”/ “Good job” : Tốt lắm/Hay lắm
5. “Good thinking”: Đúng đấy
6. “You’re a genius”: Đúng là thiên tài
7. “Let’s hear it for”…./”Hats off to…”: Xin có lời ngợi khen …/Xin ngả mũ…
Đừng ngần ngại nói lời khen ngợi với những người xung quanh bạn nhé!

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn