Những lưu ý chuẩn bị cho buổi phỏng vấn tuyển dụng bằng tiếng Anh

Nội dung

1. Hãy nắm vững những từ khóa thường gặp. Một số từ vựng phổ biến: strengths /’streɳθ/: Thế mạnh weakness /´wi:knis/: Điểm yếu align /ə´lain/: sắp xếp analytical nature /¸ænə´litikl neitʃə/: kỹ năng phân tích problem-solving /’prɔbləm sɑ:lv/: giải quyết vấn đề describe /dɪˈskraɪb/: mô tả work style /wɜ:k stail/: phong cách làm việc important /im’pɔ:tənt/: quan trọng challenged /’tʃælənʤ/: sự thách thức under…

head hunter 600x450 1436062156 1

1. Hãy nắm vững những từ khóa thường gặp.

Một số từ vựng phổ biến:

 • strengths /’streɳθ/: Thế mạnh
 • weakness /´wi:knis/: Điểm yếu
 • align /ə´lain/: sắp xếp
 • analytical nature /¸ænə´litikl neitʃə/: kỹ năng phân tích
 • problem-solving /’prɔbləm sɑ:lv/: giải quyết vấn đề
 • describe /dɪˈskraɪb/: mô tả
 • work style /wɜ:k stail/: phong cách làm việc
 • important /im’pɔ:tənt/: quan trọng
 • challenged /’tʃælənʤ/: sự thách thức
 • under pressure /’ʌndə preʃə/: chịu áp lực
 • tight deadlines /tait dɛdˌlaɪn/: thời hạn chót gần kề
 • manager /ˈmænәdʒər/: quản lý
 • goal oriented: có mục tiêu
 • responsibility: nhiều trách nhiệm

2. Hãy tìm hiểu về những câu hỏi thường gặp.

 • What are your strengths? – Câu hỏi về điểm mạnh
 • What are your short-term goals? – Câu hỏi về mục tiêu ngắn hạn
 • Could you introduce a little about yourself? – Câu hỏi đề nghị giới thiệu bản thân
 • What are your long term goals? – Câu hỏi về mục tiêu lâu dài
 • Why should we hire you? – Tại sao chúng tôi nên tuyển bạn?
 • What do you think makes you a good fit for this company? – Câu hỏi yêu cầu bạn đưa ra những lý do mà công ty nên thuê mình
 • How would you describe your work style? – Câu hỏi về phong cách làm việc

3. Tìm hiểu thật kỹ những thông tin về công ty và những thuật ngữ mà họ thường sử dụng khi truyền thông.

4. Tìm hiểu về những thông tin liên quan đến ngành nghề kinh doanh và đối thủ cạnh tranh trên các báo tiếng Anh. Những từ vựng chuyên ngành liên quan đến hoạt động của công ty sẽ gây ấn tượng với nhà phỏng vấn, cho thấy bạn có sự đầu tư và chuẩn bị kỹ càng trước buổi gặp mặt.

Sylvan Learning Việt Nam  
photo Phone: (08) 3930 2861
Email:   [email protected]
Website:  http://ama.edu.vn

facebook 6 twitter 6 linkedin 6 youtube 6 googleplus 6

HẤP THU KIẾN THỨC, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP

với phương pháp CLIL (Tích hợp nội dung – ngôn ngữ) lồng ghép nội dung học đa dạng về văn hóa, xã hội, khoa học và Project-based Learning (Học theo dự án) thúc đẩy sự sáng tạo, chủ động trong các hoạt động học tập

XÂY DỰNG KỸ NĂNG NGÔN NGỮ

để phối hợp Nghe – Nói – Đọc – Viết hiệu quả, hình thành sở thích đọc sách, phát triển tinh thần thích khám phá, chủ động tìm kiếm thông tin

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NHI

với các bài tập làm quen đề thi Cambridge STARTERS – MOVER – FLYERS, vừa giúp đạt kết quả thi mong muốn, vừa cải thiện hiệu quả học chính khóa

HOÀN THIỆN KIẾN THỨC

qua phương pháp English 21+ và Project-based
Learning (Học theo dự án) chú trọng hoàn
thiện kiến thức tiếng Anh học thuật (vốn từ, cấu trúc ngữ pháp,
ngữ điệu…) và kết hợp thực hành,
tương tác theo tình huống
giao tiếp thực tế

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 4Cs TOÀN DIỆN

là bộ kỹ năng quan trọng để phát triển trong thế kỷ 21
(gồm Tư duy phản biện – Sáng tạo – Hợp tác – Giao Tiếp),
tạo nền tảng tốt cho định hướng học tập và lựa chọn
nghề nghiệp tương lai

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

với các bài tập làm quen đề thi Cambridge KET – PET
– FCE giúp tăng sự tự tin và sự chuẩn bị kỹ càng cho
các kỳ thi tiếng Anh quan trọng (IELTS, TOEIC, SAT…)

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn