Những lưu ý chuẩn bị cho buổi phỏng vấn tuyển dụng bằng tiếng Anh

Nội dung

1. Hãy nắm vững những từ khóa thường gặp. Một số từ vựng phổ biến: strengths /’streɳθ/: Thế mạnh weakness /´wi:knis/: Điểm yếu align /ə´lain/: sắp xếp analytical nature /¸ænə´litikl neitʃə/: kỹ năng phân tích problem-solving /’prɔbləm sɑ:lv/: giải quyết vấn đề describe /dɪˈskraɪb/: mô tả work style /wɜ:k stail/: phong cách làm việc important /im’pɔ:tənt/: quan trọng challenged /’tʃælənʤ/: sự thách thức under…

head hunter 600x450 1436062156 1

1. Hãy nắm vững những từ khóa thường gặp.

Một số từ vựng phổ biến:

 • strengths /’streɳθ/: Thế mạnh
 • weakness /´wi:knis/: Điểm yếu
 • align /ə´lain/: sắp xếp
 • analytical nature /¸ænə´litikl neitʃə/: kỹ năng phân tích
 • problem-solving /’prɔbləm sɑ:lv/: giải quyết vấn đề
 • describe /dɪˈskraɪb/: mô tả
 • work style /wɜ:k stail/: phong cách làm việc
 • important /im’pɔ:tənt/: quan trọng
 • challenged /’tʃælənʤ/: sự thách thức
 • under pressure /’ʌndə preʃə/: chịu áp lực
 • tight deadlines /tait dɛdˌlaɪn/: thời hạn chót gần kề
 • manager /ˈmænәdʒər/: quản lý
 • goal oriented: có mục tiêu
 • responsibility: nhiều trách nhiệm

2. Hãy tìm hiểu về những câu hỏi thường gặp.

 • What are your strengths? – Câu hỏi về điểm mạnh
 • What are your short-term goals? – Câu hỏi về mục tiêu ngắn hạn
 • Could you introduce a little about yourself? – Câu hỏi đề nghị giới thiệu bản thân
 • What are your long term goals? – Câu hỏi về mục tiêu lâu dài
 • Why should we hire you? – Tại sao chúng tôi nên tuyển bạn?
 • What do you think makes you a good fit for this company? – Câu hỏi yêu cầu bạn đưa ra những lý do mà công ty nên thuê mình
 • How would you describe your work style? – Câu hỏi về phong cách làm việc

3. Tìm hiểu thật kỹ những thông tin về công ty và những thuật ngữ mà họ thường sử dụng khi truyền thông.

4. Tìm hiểu về những thông tin liên quan đến ngành nghề kinh doanh và đối thủ cạnh tranh trên các báo tiếng Anh. Những từ vựng chuyên ngành liên quan đến hoạt động của công ty sẽ gây ấn tượng với nhà phỏng vấn, cho thấy bạn có sự đầu tư và chuẩn bị kỹ càng trước buổi gặp mặt.

Sylvan Learning Việt Nam  
photo Phone: (08) 3930 2861
Email:   [email protected]
Website:  http://ama.edu.vn

facebook 6 twitter 6 linkedin 6 youtube 6 googleplus 6

Điểm đặc biệt của khóa học

Kết quả đạt được

• Được tiếp cận các kỹ năng mềm làm việc đội nhóm, tư duy logic, sáng tạo, thuyết trình tự tin, phán đoán & giải quyết tình huống…
• Hình thành thói quen thích đọc sách
• Có nền tảng vững để rèn luyện và phát triển toàn diện 4 kỹ năng tiếng Anh trong giao tiếp và hoạt động hàng ngày
• Tự tin chinh phục điểm cao khi tham gia thi chứng chỉ Cambridge

Điểm đặc biệt của khóa học

Kết quả đạt được

• Nhận biết được chữ cái và số đếm, làm quen với ngữ âm tiếng Anh
• Biết cách thức giao tiếp với người xung quanh
• Nhận diện, gọi tên và diễn giải được về thế giới xung quanh
• Biết phân biệt các ngày lễ hội và những đặc trưng văn hóa
• Hoàn thiện các kỹ năng mềm và kỹ năng xã hội

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn