Trần Huy Phúc

Nội dung

Khả năng sử dụng tiếng Anh cũng em đã tiến bộ nhiều đến mức chính mình cũng phải ngạc nhiên. Kỳ thi IELTS vừa rồi, em được 6.5 điểm (Nghe 5.5, Viết 7.0, Đọc 7.5, Nói 6.5) và chắc chắn em sẽ không làm được điều này nếu ko có sự giúp đỡ của các thầy cô. Em tin rằng không chỉ riêng em mà rất cả các bạn học viên khác đều sẽ nhận ra các thầy cô tuyệt vời đến chừng nào.

Học viên của Sylvan Learning Nguyễn Văn Cừ; thi IELTS 6.5 ngày 22.09.2012

Kính gửi thầy Mick, thầy Nigel, cô Ann và các thầy cô khác,

Em mong ước mình có cơ hội nói lời cảm ơn đến từng thầy cô vì đã là những giáo viên tuyệt vời và em muốn thầy cô biết em cám ơn rất nhiều vì đã hướng dẫn và dạy dỗ để khả năng sử dụng tiếng Anh của em tiến bộ. Tuy nhiên, em thấy rằng điều đó thật khó để nói thành lời vì lời nói không đủ để hình dung khối lượng thời gian, công sức mà thầy cô đã dành cho công việc của mình. Khả năng sử dụng tiếng Anh cũng em đã tiến bộ nhiều đến mức chính mình cũng phải ngạc nhiên. Kỳ thi IELTS vừa rồi, em được 6.5 điểm (Nghe 5.5, Viết 7.0, Đọc 7.5, Nói 6.5) và chắc chắn em sẽ không làm được điều này nếu ko có sự giúp đỡ của các thầy cô. Em tin rằng không chỉ riêng em mà rất cả các bạn học viên khác đều sẽ nhận ra các thầy cô tuyệt vời đến chừng nào.

Dear Mr.Mick, Mr.Nigel, Ms.Ann and many other teachers.

I wish I’d had the chance to say a proper thank you in person to you for being such fantastic teachers, and I want to let you know how much I appreciate your efforts to help me improve my English ability. However, I figured it out that it is pretty hard to put into words, because words are not enough to describe all of the time, energy and effort that you put into your job. Since last year, my English has improved so much that it surprises me, I get 6.5 overall in the IELTS test recently (listening 5.5, writing 7.0, reading 7.5, speaking 6.5), and I would not be able to make it this far without your helps. I believe that not only me but also every student will eventually realize how wonderful you are.

Once again, thank you for everything!
Sincerely.

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn