Nguyễn Phạm Ái Thu

Nội dung

By the flexible learning approach, I actively schedule my study to balance between working and learning time.
I had a chance to familiarize with the exam paper by doing a lot of tests. I also joined the AL Corner to overcome the shortcomings of my knowledge as well as exam techniques to avoid the popular mistakes and get high scores.

Học viên của Sylvan Learning CN 3 Tháng 2; thi TOEIC 785/990 ngày 22.06.2013

Dear AL team,

I’m very happy to share with you that I achieved my target in TOEIC examination in June 2013 after joining TOEIC plus for 10 months.
And I ’d like to thank for your support during my English course at Sylvan Learning.

By the flexible learning approach, I actively schedule my study to balance between working and learning time.

I had a chance to familiarize with the exam paper by doing a lot of tests. I also joined the AL Corner to overcome the shortcomings of my knowledge as well as exam techniques to avoid the popular mistakes and get high scores.

With this good TOEIC certificate, I believe that I will catch the better opportunities in future. I wish AL team will be more and more developmental to improve the English learning environment better and better.

Yours sincerely,

HẤP THU KIẾN THỨC, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP

với phương pháp CLIL (Tích hợp nội dung – ngôn ngữ) lồng ghép nội dung học đa dạng về văn hóa, xã hội, khoa học và Project-based Learning (Học theo dự án) thúc đẩy sự sáng tạo, chủ động trong các hoạt động học tập

XÂY DỰNG KỸ NĂNG NGÔN NGỮ

để phối hợp Nghe – Nói – Đọc – Viết hiệu quả, hình thành sở thích đọc sách, phát triển tinh thần thích khám phá, chủ động tìm kiếm thông tin

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NHI

với các bài tập làm quen đề thi Cambridge STARTERS – MOVER – FLYERS, vừa giúp đạt kết quả thi mong muốn, vừa cải thiện hiệu quả học chính khóa

HOÀN THIỆN KIẾN THỨC

qua phương pháp English 21+ và Project-based
Learning (Học theo dự án) chú trọng hoàn
thiện kiến thức tiếng Anh học thuật (vốn từ, cấu trúc ngữ pháp,
ngữ điệu…) và kết hợp thực hành,
tương tác theo tình huống
giao tiếp thực tế

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 4Cs TOÀN DIỆN

là bộ kỹ năng quan trọng để phát triển trong thế kỷ 21
(gồm Tư duy phản biện – Sáng tạo – Hợp tác – Giao Tiếp),
tạo nền tảng tốt cho định hướng học tập và lựa chọn
nghề nghiệp tương lai

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

với các bài tập làm quen đề thi Cambridge KET – PET
– FCE giúp tăng sự tự tin và sự chuẩn bị kỹ càng cho
các kỳ thi tiếng Anh quan trọng (IELTS, TOEIC, SAT…)

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn