Nguyễn Phạm Ái Thu

Nội dung

By the flexible learning approach, I actively schedule my study to balance between working and learning time.
I had a chance to familiarize with the exam paper by doing a lot of tests. I also joined the AL Corner to overcome the shortcomings of my knowledge as well as exam techniques to avoid the popular mistakes and get high scores.

Học viên của Sylvan Learning CN 3 Tháng 2; thi TOEIC 785/990 ngày 22.06.2013

Dear AL team,

I’m very happy to share with you that I achieved my target in TOEIC examination in June 2013 after joining TOEIC plus for 10 months.
And I ’d like to thank for your support during my English course at Sylvan Learning.

By the flexible learning approach, I actively schedule my study to balance between working and learning time.

I had a chance to familiarize with the exam paper by doing a lot of tests. I also joined the AL Corner to overcome the shortcomings of my knowledge as well as exam techniques to avoid the popular mistakes and get high scores.

With this good TOEIC certificate, I believe that I will catch the better opportunities in future. I wish AL team will be more and more developmental to improve the English learning environment better and better.

Yours sincerely,

Điểm đặc biệt của khóa học

Kết quả đạt được

• Được tiếp cận các kỹ năng mềm làm việc đội nhóm, tư duy logic, sáng tạo, thuyết trình tự tin, phán đoán & giải quyết tình huống…
• Hình thành thói quen thích đọc sách
• Có nền tảng vững để rèn luyện và phát triển toàn diện 4 kỹ năng tiếng Anh trong giao tiếp và hoạt động hàng ngày
• Tự tin chinh phục điểm cao khi tham gia thi chứng chỉ Cambridge

Điểm đặc biệt của khóa học

Kết quả đạt được

• Nhận biết được chữ cái và số đếm, làm quen với ngữ âm tiếng Anh
• Biết cách thức giao tiếp với người xung quanh
• Nhận diện, gọi tên và diễn giải được về thế giới xung quanh
• Biết phân biệt các ngày lễ hội và những đặc trưng văn hóa
• Hoàn thiện các kỹ năng mềm và kỹ năng xã hội

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn