NHỮNG CÁCH NÓI “TÔI HẾT TIỀN” TRONG TIẾNG ANH

Nội dung

Hôm nay, cùng Sylvan Learning tìm hiểu những câu nói để thể hiện tình trạng “No money” nào! –  I’m short of cash at the moment. Tôi đang kẹt tiền lúc này. – I’m dead broke – not a nickel to my name. Tôi sạch túi – Không còn đồng nào cả. – My wallet is empty.…

Hôm nay, cùng Sylvan Learning tìm hiểu những câu nói để thể hiện tình trạng “No money” nào!

No Money

–  I’m short of cash at the moment.

Tôi đang kẹt tiền lúc này.

– I’m dead broke – not a nickel to my name.

Tôi sạch túi – Không còn đồng nào cả.

– My wallet is empty.

Ví của tôi rỗng tuếch.

– I’m really hard up. Could you lend me a few dollars?

Tôi đang túng thiếu quá. Bạn có thể cho tôi vay vài đô không?

– I’m flat broke and don’t even have enough money to pay my rent.

Tôi nhẵn túi và thậm chí là không đủ tiền để trả tiền thuê nhà

– I’m drowning in dept.

Tôi đang nợ ngập đầu đây.

– I’m out of cash. Don’t ask me for money.

Tôi cháy túi rồi. Đừng có hỏi mượn tiền làm gì.

– I’m moneyless.

Tôi nghèo rớt mồng tơi.

– I’m in need of a benefactor.

Tôi đang cần lắm một nhà hảo tâm.

– I’m really behind the eight ball this month.

Tháng này thực sự tôi hết tiền rồi.

– I’m desperate for money.

Tôi đang cần tiền ghê gớm.

Thật dễ nhớ phải không nào, hãy học thuộc chúng để có thể dùng cho lần “no money” sau của bạn nhé!

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn