Trần Ngọc Quỳnh Như

Nội dung

Xin báo để trung tâm cùng vui với gia đình là cháu Như đã đạt được 7.0 ( Listening : 7.5 , Speaking 6 , Reading : 7.5 , Writing 6.5 va Overall 7.0 ) trong kỳ thi IELTS ngày 6-9 ở Hội đồng Anh .

Thành thật cảm ơn sự tiếp thu ý kiến của trung tâm về việc dạy và học ở trung tâm.Trần Ngọc Quỳnh Như là học viên của Sylvan Learning Phan Đăng Lưu; thi IELTS 7.0 ngày 06.09.2014

“Dear Sylvan Learning Phú Nhuận,

Tôi là phụ huynh của cháu Trần Ngọc Quỳnh Như, thời gian qua đã có nhiều lần trao đổi cùng trung tâm về việc học của cháu Như ở trung tâm chắc có lẽ trung tâm Sylvan Learning vẫn còn nhớ .

Xin báo để trung tâm cùng vui với gia đình là cháu Như đã đạt được 7.0 ( Listening : 7.5 , Speaking 6 , Reading : 7.5, Writing 6.5 va Overall 7.0 ) trong kỳ thi IELTS ngày 6-9 ở Hội đồng Anh.

Thành thật cảm ơn sự tiếp thu ý kiến của trung tâm về việc dạy và học ở trung tâm.”

Best Reagards ,
Tran HAI

22/09/2014

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn