Trần Thanh Tùng

Nội dung

Trần Thanh Tùng đăng ký học và luyện thi IELTS trong 10 tháng tại Sylvan Learning CN 3 Tháng 2 TP.HCM; cam kết IELTS 6.0. Theo học chương trình được 6 tháng, ngày 21.05.2016, Tùng đi thi đạt IELTS 7.5, vượt cam kết 1.5 điểm.Trần Thanh Tùng là học viên của Sylvan Learning CN 3 Tháng 2 TP.HCM, đăng ký học và luyện thi IELTS trong 10 tháng; Sylvan Learning cam kết IELTS 6.0. Theo học chương trình được 6 tháng, ngày 21.05.2016, Tùng đi thi đạt IELTS 7.5, vượt cam kết 1.5 điểm.

Tran Thanh Tung_IELTS_7.5

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn