Nguyễn Đỗ Đông Nghi

Bạn Nguyễn Đỗ Đông Nghi- học viên Sylvan Learning Phan Đăng Lưu đã đi thi vào ngày 14/7/2016 và đạt được kết quả IELTS 7.5Bạn Nguyễn Đỗ Đông Nghi là học viên Sylvan Learning Phan Đăng Lưu đã đi thi vào ngày 21/4/2016 và đạt được kết quả IELTS 7.5

Nguyen Do Dong Nghi

 

Lộ trình TIẾNG ANH

Lộ trình STEM & TOÁN TƯ DUY

ĐỀ TÀI BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn