Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Rau củ quả: Các loại nấm

rau củ quả các loại nấm

Nội dung

Nấm là loại được sử dụng rộng rãi trong nhiều món ăn. Hầu hết nấm bán trong siêu thị đã được trồng đại trà tại các trại nấm. Cùng Sylvan Learning Việt Nam tìm hiểu các từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Rau củ quả các loại nấm với danh sách dưới đây nhé!

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Rau củ quả các loại nấm

Mushroom /mʌʃrʊm/: Nấm

According to a popular legend, the composer Johann Schobert died in Paris, along with his wife, one of his children, maidservant, and four acquaintances after insisting that certain poisonous mushrooms were edible.

Theo một truyền thuyết phổ biến, nhà soạn nhạc Johann Schobert đã chết ở Paris, cùng với vợ, một trong những người con của ông, người hầu gái và bốn người quen sau khi khăng khăng rằng một số loại nấm độc có thể ăn được.

King oyster mushroom /kɪŋ ˈɔɪstə ˈmʌʃrʊm/: Nấm đùi gà

Furthermore, oyster mushrooms contain many proteins so you can even use them as a substitute for meat products.

Hơn nữa, nấm đùi gà chứa nhiều protein nên bạn thậm chí có thể dùng chúng để thay thế cho các sản phẩm từ thịt.

rau củ quả các loại nấm

Black fungus /blæk ˈfʌŋgəs/: Nấm mộc nhĩ đen

Here you see a typical cucumber leaf that turned from green to black because of a black fungus, sooty mold, which is covering it.

Ở đây bạn sẽ thấy một lá dưa chuột điển hình đã chuyển từ màu xanh sang màu đen vì một loại nấm mộc nhĩ đen, mốc đen đang bao phủ nó.

rau củ quả các loại nấm

Melaleuca mushroom: Nấm tràm

Melanoleuca melaleuca is a species of mushroom in the family Tricholomataceae, and it is the type species of its genus Melanoleuca.

Nấm tràm là một loài nấm thuộc họ Tricholomataceae, và nó là một loại nấm thuộc chi Melanoleuca.

Abalone mushrooms: Nấm bào ngư

The Abalone or king oyster mushrooms‘ subtle flavor is best when not overcooked, however it shouldn’t be considered edible when raw.

Hương vị của nấm Bào ngư hoặc nấm đùi gà ngon nhất khi không được nấu quá chín, tuy nhiên cũng không nên ăn sống.

rau củ quả các loại nấm

Ganoderma: Nấm linh chi

Ganoderma can be differentiated from other polypores because they have a double-walled basidiospore.

Nấm linh chi có thể được phân biệt với các loại đa bào khác vì chúng có một bào tử nấm có vách kép.

rau củ quả các loại nấm

Enokitake: Nấm kim châm

Enokitake mushrooms contain antioxidants, like ergothioneine.

Nấm đông cô có chứa chất chống oxy hóa, như ergothioneine.

rau củ quả các loại nấm

Straw mushrooms /mʌʃrʊmz/: Nấm rơm

In the modern popularized versions the soup contains also mushrooms – usually straw mushrooms or oyster mushrooms.

Trong các phiên bản mới, súp cũng có chứa nấm – thường là nấm rơm hoặc nấm đùi gà.

rau củ quả các loại nấm

Seafood Mushrooms /siːfuːd ˈmʌʃrʊmz/: Nấm hải sản

Seafood mushrooms are packaged inside has 40 packs of 150g single packages.

Nấm hải sản được đóng gói bên trong có 40 gói mỗi gói 150g.

White fungus /waɪt ˈfʌŋgəs/: Nấm tuyết

The disease is named after a white fungus, Pseudogymnoascus destructans, found growing on the muzzles, ears, and wings of afflicted bats.

Căn bệnh này được đặt theo tên của một loại nấm tuyết, Pseudogymnoascus destructans, được tìm thấy phát triển trên mõm, tai và cánh của những con dơi bị bệnh.

rau củ quả các loại nấm

Sylvan Learning Việt Nam vừa chia sẻ những loại nấm thường được sử dụng trong các bữa ăn. Hy vọng với những từ vựng tiếng Anh chủ đề rau củ quả các loại nấm trên sẽ giúp bạn phân biệt tốt tên gọi các loại nấm cũng như trau dồi thêm vốn từ vựng liên quan đến rau củ quả nhé!

Học thử 2 buổi miễn phí
Tiếng Anh

  HẤP THU KIẾN THỨC, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP

  với phương pháp CLIL (Tích hợp nội dung – ngôn ngữ) lồng ghép nội dung học đa dạng về văn hóa, xã hội, khoa học và Project-based Learning (Học theo dự án) thúc đẩy sự sáng tạo, chủ động trong các hoạt động học tập

  XÂY DỰNG KỸ NĂNG NGÔN NGỮ

  để phối hợp Nghe – Nói – Đọc – Viết hiệu quả, hình thành sở thích đọc sách, phát triển tinh thần thích khám phá, chủ động tìm kiếm thông tin

  CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NHI

  với các bài tập làm quen đề thi Cambridge STARTERS – MOVER – FLYERS, vừa giúp đạt kết quả thi mong muốn, vừa cải thiện hiệu quả học chính khóa

  HOÀN THIỆN KIẾN THỨC

  qua phương pháp English 21+ và Project-based
  Learning (Học theo dự án) chú trọng hoàn
  thiện kiến thức tiếng Anh học thuật (vốn từ, cấu trúc ngữ pháp,
  ngữ điệu…) và kết hợp thực hành,
  tương tác theo tình huống
  giao tiếp thực tế

  PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 4Cs TOÀN DIỆN

  là bộ kỹ năng quan trọng để phát triển trong thế kỷ 21
  (gồm Tư duy phản biện – Sáng tạo – Hợp tác – Giao Tiếp),
  tạo nền tảng tốt cho định hướng học tập và lựa chọn
  nghề nghiệp tương lai

  CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

  với các bài tập làm quen đề thi Cambridge KET – PET
  – FCE giúp tăng sự tự tin và sự chuẩn bị kỹ càng cho
  các kỳ thi tiếng Anh quan trọng (IELTS, TOEIC, SAT…)

  Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn