Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Con vật: Các loài Côn trùng

các loài côn trùng

Nội dung

Bạn đã biết tên tiếng Anh của các loài côn trùng chưa? Đừng lo, Sylvan Learning Việt Nam sẽ chia sẻ đến bạn danh sách các từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Con vật, cụ thể là các loài côn trùng thường gặp. Hãy cùng nhau theo dõi bài viết này nhé!

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Con vật: Các loài côn trùng

Ladybug /ˈleɪdɪbʌg/: Con bọ rùa

How long does it take you to paint a ladybug?

Bạn mất bao lâu để vẽ một con bọ rùa?

Grasshopper /ˈgrɑːsˌhɒpə/: Con châu chấu

The larvae are insectivorous, mainly attacking bees, though a few feed on grasshopper eggs.

Ấu trùng là loài ăn côn trùng, chủ yếu tấn công ong, mặc dù một số ít ăn trứng châu chấu.

các loài côn trùng

Cockroach /ˈkɒkrəʊʧ/: Con gián

There were no mosquitoes, but we did have a daily battle with flying cockroaches.

Không có muỗi, nhưng chúng tôi đã phải chiến đấu hàng ngày với những con gián bay.

Parasites /ˈpærəsaɪts/: Ký sinh trùng

The crocodiles are also infected by Griphobilharzia amoena, a parasitic trematode, in regions such as Darwin.

Cá sấu cũng bị nhiễm bởi Griphobilharzia amoena, một loại sán lá ký sinh, ở các vùng như Darwin.

Mosquito /məsˈkiːtəʊ/: Con muỗi

Into the bedroom wafts a mosquito, her wings beating between 200 and 500 times per second.

Trong phòng ngủ có muỗi bay, cánh của nó đập từ 200 đến 500 lần mỗi giây.

Tarantula /təˈræntjʊlə/: Con nhện lớn

Do you guys happen to know if tarantulas are like, really deadly poisonous?

Các bạn có biết con nhện lớn có thực sự độc chết người không?

các loài côn trùng

Praying mantis /ˈpreɪɪŋ ˈmæntɪs/: Bọ ngựa

He left the bedroom and went back along the hall, pausing long enough to collect the praying mantis.

Anh rời khỏi phòng ngủ và quay trở lại hành lang, dừng lại đủ lâu để thu thập những con bọ ngựa.

Ant antenna /ænt ænˈten.ə/: râu kiến

So anybody who’s ever looked at ants has seen them touch antennae.

Vì vậy, bất kỳ ai đã từng quan sát kiến ​​đều đã thấy chúng chạm vào râu nhau.

Anthill /ˈænt.hɪl/: tổ kiến

I had a dream that the anthill was growing and surrounding my bed.

Tôi đã có một giấc mơ rằng tổ kiến ​​đang to dần và bao quanh giường của tôi.

Cricket /ˈkrɪk.ɪt/: con dế

The moisture attracted crickets, who filled the long low room with their tiny songs.

Hơi ẩm thu hút lũ dế, chúng lấp đầy căn phòng dài thấp bằng tiếng kêu nhỏ bé của chúng.

Scorpion /ˈskɔː.pi.ən/: bọ cạp

If he does live – the blood of the scorpion will always flow through his veins.

Nếu anh ta còn sống – máu của bọ cạp sẽ luôn chảy trong huyết quản của anh ta.

các loài côn trùng

Fly /flaɪ/: con ruồi

I think he’s just got a fly up his nose.

Tôi nghĩ anh ấy vừa bị con ruồi đậu lên mũi.

Spider /ˈspaɪ.dəʳ/: con nhện

He was one of the first to be interested in spiders of very small sizes, in particular those belonging to the genera Neriene and Walckenaeria.

Ông là một trong những người đầu tiên quan tâm đến những con nhện có kích thước rất nhỏ, đặc biệt là những con thuộc giống Neriene và Walckenaeria.

Spider web /ˈspaɪ.dəʳ web/: mạng nhện

Wow, I see there are new spider webs.

Chà, tôi thấy có mạng nhện mới.

Snail /sneɪl/: ốc sên

Did you know that stone age men ate snails at feasts?

Bạn có biết rằng đàn ông thời kỳ đồ đá ăn ốc trong các bữa tiệc không?

các loài côn trùng

Worm /wɜːm/: con giun

Infections have no symptoms in more than 85% of cases, especially if the number of worms is small.

Nhiễm trùng không có triệu chứng trong hơn 85% trường hợp, đặc biệt nếu số lượng giun nhỏ.

Flea /fliː/: bọ chét

Metaflumizone is active against fleas due to non-systemic exposure of the parasites on the skin and hair.

Metaflumizone có hoạt tính chống lại bọ chét do sự tiếp xúc không toàn thân của ký sinh trùng trên da và tóc.

Beetle /ˈbiː.tl/: bọ cánh cứng

Little is known of their diet in the wild, but it is presumably similar to that of other Atelopus species that forage on beetles, ants, flies, and mites.

Người ta còn biết rất ít về chế độ ăn của chúng trong tự nhiên, nhưng có lẽ nó tương tự như chế độ ăn của các loài Atelopus khác ăn bọ cánh cứng, kiến, ruồi và ve.

các loài côn trùng

Butterfly /ˈbʌt.ə.flaɪ/: con bướm

I’m thinking of all the butterflies that would have come from these if you’d let them live.

Tôi đang nghĩ đến tất cả những con bướm sẽ sinh ra từ những con bướm này nếu bạn để chúng sống.

Caterpillar /ˈkætəpɪlə/: Sâu bướm

They looked like two hairy caterpillars reaching out to each other.

Trông chúng giống như hai con sâu róm đầy lông đang vươn tới nhau.

Cocoon /kəˈkuːn/: kén

It requires 54.15 tons of fuelwood to dry 40.61 ton of raw cocoon (1.33 kg of fuelwood per 1 Kg of raw cocoon) and would generate 37.9 ton of CO2.

Cần 54,15 tấn củi để sấy 40,61 tấn kén thô (1,33 kg củi trên 1 kg kén thô) và sẽ tạo ra 37,9 tấn CO2.

các loài côn trùng

Moth /mɒθ/: bướm đêm

In northern Europe, the wax moth is regarded as the most serious parasitoid of the bumblebee, and is found only in bumblebee nests.

Ở Bắc Âu, loài bướm đêm sáp được coi là loài ký sinh nghiêm trọng nhất của ong vò vẽ, và chỉ được tìm thấy trong tổ ong vò vẽ.

Dragonfly /ˈdræg.ən.flaɪ/: chuồn chuồn

Scientists have found that the pleats also give the dragonfly greater lift while gliding.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng các nếp gấp cũng giúp chuồn chuồn có lực nâng lớn hơn khi lướt.

Bee /biː/: con ong

There is a particular worry about the growth of the varroa disease which can strike and have a catastrophic effect on the bee populations of various parts of Europe.

Có một mối lo đặc biệt về sự phát triển của bệnh varroa có thể tấn công và gây ra hậu quả thảm khốc đối với các quần thể ong ở nhiều vùng khác nhau của Châu Âu.

các loài côn trùng

Bee hive /biː .haɪv/: tổ ong

Gonna check the bee hives, you stay right here, okay?

Tôi sẽ kiểm tra tổ ong, bạn ở lại ngay đây, được không?

Honeycomb /ˈhʌnɪkəʊm/: Sáp ong

The wax from which bees construct the honeycomb is produced by special glands in the bee’s body.

Chất sáp mà ong xây dựng tổ ong được tạo ra bởi các tuyến đặc biệt trong cơ thể ong.

Wasp /wɒsp/: ong bắp cày

The wasps have vanished in pursuit of the others.

Những con ong bắp cày đã biến mất trong sự truy đuổi của những con khác.

Hy vọng với danh sách từ vựng tiếng Anh về các loài côn trùng thường gặp trên đây sẽ giúp bạn trau dồi thêm vốn từ vựng của mình và đạt được hiệu quả cao trong học tập. Và hãy nhớ luôn ôn tập từ vựng thường xuyên nhé!

Học thử 2 buổi miễn phí
Tiếng Anh

  HẤP THU KIẾN THỨC, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP

  với phương pháp CLIL (Tích hợp nội dung – ngôn ngữ) lồng ghép nội dung học đa dạng về văn hóa, xã hội, khoa học và Project-based Learning (Học theo dự án) thúc đẩy sự sáng tạo, chủ động trong các hoạt động học tập

  XÂY DỰNG KỸ NĂNG NGÔN NGỮ

  để phối hợp Nghe – Nói – Đọc – Viết hiệu quả, hình thành sở thích đọc sách, phát triển tinh thần thích khám phá, chủ động tìm kiếm thông tin

  CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NHI

  với các bài tập làm quen đề thi Cambridge STARTERS – MOVER – FLYERS, vừa giúp đạt kết quả thi mong muốn, vừa cải thiện hiệu quả học chính khóa

  HOÀN THIỆN KIẾN THỨC

  qua phương pháp English 21+ và Project-based
  Learning (Học theo dự án) chú trọng hoàn
  thiện kiến thức tiếng Anh học thuật (vốn từ, cấu trúc ngữ pháp,
  ngữ điệu…) và kết hợp thực hành,
  tương tác theo tình huống
  giao tiếp thực tế

  PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 4Cs TOÀN DIỆN

  là bộ kỹ năng quan trọng để phát triển trong thế kỷ 21
  (gồm Tư duy phản biện – Sáng tạo – Hợp tác – Giao Tiếp),
  tạo nền tảng tốt cho định hướng học tập và lựa chọn
  nghề nghiệp tương lai

  CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

  với các bài tập làm quen đề thi Cambridge KET – PET
  – FCE giúp tăng sự tự tin và sự chuẩn bị kỹ càng cho
  các kỳ thi tiếng Anh quan trọng (IELTS, TOEIC, SAT…)

  Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn