Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Con vật: Các loài lưỡng cư

các loài lưỡng cư

Nội dung

Bạn là người yêu động vật hoặc đang tìm hiểu các loài động vật trên Thế giới? Trong đó, động vật lưỡng cư là một chủ đề thú vị rất đáng để khám phá. Bài viết này sẽ giúp bạn học tập thêm nhiều từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Con vật về các loài lưỡng cư, đồng thời sẽ hỗ trợ bạn đọc tài liệu về chúng dễ dàng hơn.

Các loài lưỡng cư sống trong nhiều môi trường sống khác nhau, với hầu hết các loài sống trong các hệ sinh thái trên cạn, hóa thạch, động vật thực vật hoặc thủy sinh nước ngọt. Do đó, các loài lưỡng cư thường bắt đầu như ấu trùng sống trong nước, nhưng một số loài đã phát triển các hành vi thích nghi để vượt qua điều này.

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Con vật: Các loài lưỡng cư

Frog /frɒg/: con ếch

However, in modern frogs, almost all muscles have been modified to contribute to the action of jumping, with only a few small muscles remaining to bring the limb back to the starting position and maintain posture.

Tuy nhiên, ở ếch hiện đại, hầu như tất cả các cơ đều đã được sửa đổi để góp phần tạo ra động tác nhảy, chỉ còn lại một số cơ nhỏ để đưa chi trở lại vị trí ban đầu và duy trì tư thế.

các loài lưỡng cư

Tadpole /ˈtæd.pəʊl/: nòng nọc

In 1962, Gurdon’s finding that almost any cell in the body contains the complete DNA code enabled him to create a tadpole by cloning an adult frog.

Năm 1962, phát hiện của Gurdon rằng hầu như bất kỳ tế bào nào trong cơ thể đều chứa mã DNA hoàn chỉnh cho phép ông tạo ra một con nòng nọc bằng cách nhân bản một con ếch trưởng thành.

Toad /təʊd/: con cóc

In most frogs and toads, it is similar to that of reptiles, but in other amphibians, the middle ear cavity is often absent.

Ở hầu hết các loài ếch và cóc, nó tương tự như ở bò sát, nhưng ở các loài lưỡng cư khác, khoang tai giữa thường không có.

Snake /sneɪk/: con rắn

The snake feeds on eggs and animals.

Rắn ăn trứng và động vật.

Cobra /ˈkəʊ.brə/: rắn hổ mang

The people of this part of India worship the king cobra.

Người dân vùng này của Ấn Độ tôn thờ rắn hổ mang chúa.

các loài lưỡng cư

Turtle /ˈtɜː.tl/: rùa

Some turtles have lived more than 100 years.

Một số loài rùa đã sống hơn 100 năm.

Lizard /ˈlɪz.əd/: thằn lằn

There are no lizards in Canada, but there are in India.

Không có thằn lằn ở Canada, nhưng có ở Ấn Độ.

Alligator /ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/: cá sấu Mĩ

Alligators‘ main prey are smaller animals they can kill and eat with a single bite.

Con mồi chính của cá sấu là những động vật nhỏ hơn mà chúng có thể giết và ăn thịt chỉ bằng một cú đớp.

các loài lưỡng cư

Crocodile /ˈkrɒk.ə.daɪl/: cá sấu

The most dangerous beast in Africa is so powerful, it can snap a crocodile’s back with a single bite.

Con quái vật nguy hiểm nhất châu Phi mạnh đến mức có thể ngoạm lưng cá sấu chỉ bằng một nhát cắn.

Dragon /ˈdræg.ən/: con rồng

He felt stupid asking if a dragon was dangerous.

Anh cảm thấy thật ngu ngốc khi hỏi một con rồng có nguy hiểm không.

Dinosaurs /’daɪnəʊsɔː/: khủng long

The Dinosaur Museum is the only museum in mainland Britain dedicated purely to dinosaurs.

Bảo tàng Khủng long là bảo tàng duy nhất ở lục địa Anh dành riêng cho khủng long.

các loài lưỡng cư

Chameleon /kəˈmiː.li.ən/: tắc kè hoa

The chameleon, whose eyes move independently so he can see where he’s going and where he’s been.

Con tắc kè hoa, có đôi mắt di chuyển độc lập để nó có thể biết mình đang đi đâu và ở đâu.

Sylvan Learning Việt Nam hy vọng với danh sách từ vựng tiếng Anh về các loài lưỡng cư trên đây sẽ giúp bạn bổ sung thêm thật nhiều kiến thức bổ ích về các loài động vật. Chúc bạn học tập thật tốt!

Học thử 2 buổi miễn phí
Tiếng Anh

  Điểm đặc biệt của khóa học

  Kết quả đạt được

  • Được tiếp cận các kỹ năng mềm làm việc đội nhóm, tư duy logic, sáng tạo, thuyết trình tự tin, phán đoán & giải quyết tình huống…
  • Hình thành thói quen thích đọc sách
  • Có nền tảng vững để rèn luyện và phát triển toàn diện 4 kỹ năng tiếng Anh trong giao tiếp và hoạt động hàng ngày
  • Tự tin chinh phục điểm cao khi tham gia thi chứng chỉ Cambridge

  Điểm đặc biệt của khóa học

  Kết quả đạt được

  • Nhận biết được chữ cái và số đếm, làm quen với ngữ âm tiếng Anh
  • Biết cách thức giao tiếp với người xung quanh
  • Nhận diện, gọi tên và diễn giải được về thế giới xung quanh
  • Biết phân biệt các ngày lễ hội và những đặc trưng văn hóa
  • Hoàn thiện các kỹ năng mềm và kỹ năng xã hội

  Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn