Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Rau củ quả: Các loại rau

rau củ quả các loại rau

Nội dung

Rau củ quả các loại rau chứa các loại chất dinh dưỡng khác nhau và là thành phần thường có trong các bữa ăn. Hãy cùng Sylvan Learning Việt Nam khám phá một số từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Rau củ quả các loại rau đơn giản dưới đây nhé!

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Rau củ quả các loại rau

Celery /ˈsɛləri/: Cần tây

When I was little, I actually thought celery was the meanest vegetable.

Khi tôi còn nhỏ, tôi thực sự nghĩ cần tây là loại rau tốt nhất.

Cabbage /kæbɪʤ/: Bắp cải

He drove off and Cassidy Ann was left standing in the car park, holding a very big cabbage.

Anh ta lái xe đi và Cassidy Ann bị bỏ lại đang đứng trong bãi đỗ xe, tay cầm một cây bắp cải rất lớn.

rau củ quả các loại rau

Cauliflower /ˈkɒlɪflaʊə/: Súp lơ

Fresh cauliflower is generally packed and sold in a standard-size, cardboard carton according to the size of the cauliflower.

Súp lơ tươi thường được đóng gói và bán trong thùng các tông, kích thước tiêu chuẩn theo kích thước của súp lơ.

Fennel /ˈfɛnl/: Thì là

It can be made of various seeds and nuts, but often found with fennel seeds, anise seeds, coconut, and sesame seeds.

Nó có thể được làm từ nhiều loại hạt và quả hạch khác nhau, nhưng thường được tìm thấy với hạt thì là, hạt hồi, dừa và hạt vừng.

Asparagus /əsˈpærəgəs/: Măng tây

The quality of unpacked asparagus deteriorates after harvest as a result of drying-out and discolouration.

Chất lượng của măng tây không được đóng gói sẽ giảm đi sau khi thu hoạch do bị khô và mất màu.

rau củ quả các loại rau

Broccoli /brɒkəli/: Bông cải xanh

Today’s broccoli is not good because it has been boiled for too long.

Bông cải xanh hôm nay không ngon vì luộc quá lâu.

Lettuce /lɛtɪs/: Rau diếp

At serving time, add the remaining dressing and the rest of the ingredients except lettuce, tomato and cucumbers.

Khi phục vụ, hãy thêm nước sốt còn lại và các thành phần còn lại ngoại trừ rau diếp, cà chua và dưa chuột.

Green onion /griːn ˈʌnjən/: Hành lá

The outbreak was blamed on tainted green onions at a restaurant in Monaca, Pennsylvania.

Vụ bùng phát được cho là do hành lá bị nhiễm độc tại một nhà hàng ở Monaca, Pennsylvania.

Coriander /kɒrɪˈændə/: Rau mùi

He mixes the wholemeal flour, the coriander, the lemon peel and the cinnamon in a bowl.

Anh ấy trộn bột mì nguyên cám, rau mùi, vỏ chanh và quế trong một cái bát.

Knotgrass /ˈnɒtgrɑːs/: Rau răm

The seeds of knotgrass and goosefoot were widely present and may have been used to make a porridge.

Hạt của cây rau răm và cây rau muối đã có mặt rộng rãi và có thể đã được sử dụng để nấu cháo.

Centella: Rau má

Centella asiatica extract seems to help healing by speeding up skin cell production and collagen synthesis.

Chiết xuất Centella asiatica dường như giúp chữa bệnh bằng cách tăng tốc độ sản xuất tế bào da và tổng hợp collagen.

rau củ quả các loại rau

Gai choy: Cải đắng

When young and tender, gai choy is used for salads, similar to cabbage salads, as steamed greens, or for stir-fried and baked dishes.

Khi còn non và mềm, cải đắng được dùng làm món salad, tương tự như salad bắp cải, như món rau xanh hấp, hoặc các món xào và nướng. 

Herbs /hɜːbz/: Rau thơm

A herb is a plant whose leaves are used in cooking to add flavour to food, or as a medicine.

Rau thơm là một loại cây có lá được dùng trong nấu ăn để tăng thêm hương vị cho món ăn, hoặc dùng làm thuốc chữa bệnh.

Perilla leaf /Perilla liːf/: Lá tía tô

The entire plant of Perilla is very useful and nutritious as it contains fat, protein, vitamins, minerals and phytochemicals.

Toàn bộ cây Tía tô rất hữu ích và bổ dưỡng vì nó chứa chất béo, protein, vitamin, khoáng chất và hóa chất thực vật.

rau củ quả các loại rau

Malabar spinach /spɪnɪʤ/: Rau mồng tơi

Malabar spinach is high in Vitamin A (100 grams contains roughly 8,000 units), Vitamin C, iron, and calcium.

Rau mồng tơi chứa nhiều Vitamin A (100 gram chứa khoảng 8.000 đơn vị), Vitamin C, sắt và canxi.

Seaweed /siːwiːd/: Rong biển

Goma wakame, also known as seaweed salad, is a popular side dish at American and European sushi restaurants.

Goma wakame, còn được gọi là salad rong biển, là một món ăn kèm phổ biến tại các nhà hàng sushi ở Mỹ và châu Âu.

rau củ quả các loại rau

Wild betel leaves /waɪld ˈbiːtəl liːv/): Lá lốt

In other parts of Southeast Asia, wild betel leaves may be cut and enjoyed raw in salads.

Ở các vùng khác của Đông Nam Á, lá lốt có thể được cắt nhỏ và ăn sống trong món salad.

Bean sprouts /biːn spraʊts/: Giá đỗ

Mie Kocok is a noodle soup, served with beef foot, beef skin and tauge or mung bean sprout.

Mie Kocok là một loại phở, được phục vụ với chân bò, da bò và củ kiệu hoặc giá đỗ xanh.

Bài tập trắc nghiệm chủ đề Rau củ quả các loại rau

1. __________________________  (Apium graveolens) is a marshland plant in the family Apiaceae that has been cultivated as a vegetable since antiquity. Celery has a long fibrous stalk tapering into leaves. Celery seed is also used as a spice and its extracts have been used in herbal medicine.
broccoli
herbs
celery

2. __________________________ is an edible green plant in the cabbage family whose large flowering head, stalk and small associated leaves are eaten as a vegetable. It is eaten either raw or cooked.
broccoli
centella
gai choy

3. __________________________ grows in temperate and tropical swampy areas in many regions of the world. It has long-stalked, green, rounded apices which have smooth texture with palmately netted veins. The leaves are borne on pericladial petioles, around 2 cm (0.79 in).
centella
cabbage
fennel

4. __________________________ (Lactuca sativa) is an annual plant of the daisy family, Asteraceae. It is most often grown as a leaf vegetable, but sometimes for its stem and seeds.
herb
lettuce
seaweed

5. __________________________, also called sea vegetables, are aquatic plants known as algae (either red algae, green algae, or brown algae) that grow in the ocean. It contains amino acids called glutamates which have a salty, rich, savory taste known as umami.
centella
cabbage
seaweed

6. __________________________ (comprising several cultivars of Brassica oleracea) is a leafy green, red (purple), or white (pale green) biennial plant grown as an annual vegetable crop for its dense-leaved heads.
celery
bean sprouts
cabbage

7. __________________________ are also known as spring onions, scallions, or salad onions. Green onions are actually baby, immature onions that are picked before they fully grow.
greens onions
cabbages
bean sprouts

8. __________________________ are a crunchy, satisfying ingredient used in everything from salads to noodle soups. They are low in calories and have a light, fresh flavor.

knotgrass
bean sprouts
gai choy

9. __________________________ is a cruciferous vegetable. It’s a member of the mustard family alongside its well-known counterparts of broccoli, Brussels sprouts, kale, and radishes.
perilla leaf
cauliflower
malabar spinach

10. The blades of  __________________________ plants are flat and tapers, and the plant sends up 18-inch (45.5 cm.) tall flower stems with pink, red, green, or white blooms. The overall mat is only 2 to 6 inches (5 to 15 cm.) tall and forms a rich green carpet that leads to one of the plant’s other common names, carpet grass.

lettuce
centella
knotgrass

Trên đây là một vài loại rau cơ bản, gần gũi, thường xuyên xuất hiện trong các bữa ăn trong gia đình. Hy vọng với bài viết này sẽ giúp bạn có thêm kiến thức bổ ích về các từ vựng về rau củ quả các loại rau nhé!

Học thử 2 buổi miễn phí
Tiếng Anh

  HẤP THU KIẾN THỨC, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP

  với phương pháp CLIL (Tích hợp nội dung – ngôn ngữ) lồng ghép nội dung học đa dạng về văn hóa, xã hội, khoa học và Project-based Learning (Học theo dự án) thúc đẩy sự sáng tạo, chủ động trong các hoạt động học tập

  XÂY DỰNG KỸ NĂNG NGÔN NGỮ

  để phối hợp Nghe – Nói – Đọc – Viết hiệu quả, hình thành sở thích đọc sách, phát triển tinh thần thích khám phá, chủ động tìm kiếm thông tin

  CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NHI

  với các bài tập làm quen đề thi Cambridge STARTERS – MOVER – FLYERS, vừa giúp đạt kết quả thi mong muốn, vừa cải thiện hiệu quả học chính khóa

  HOÀN THIỆN KIẾN THỨC

  qua phương pháp English 21+ và Project-based
  Learning (Học theo dự án) chú trọng hoàn
  thiện kiến thức tiếng Anh học thuật (vốn từ, cấu trúc ngữ pháp,
  ngữ điệu…) và kết hợp thực hành,
  tương tác theo tình huống
  giao tiếp thực tế

  PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 4Cs TOÀN DIỆN

  là bộ kỹ năng quan trọng để phát triển trong thế kỷ 21
  (gồm Tư duy phản biện – Sáng tạo – Hợp tác – Giao Tiếp),
  tạo nền tảng tốt cho định hướng học tập và lựa chọn
  nghề nghiệp tương lai

  CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

  với các bài tập làm quen đề thi Cambridge KET – PET
  – FCE giúp tăng sự tự tin và sự chuẩn bị kỹ càng cho
  các kỳ thi tiếng Anh quan trọng (IELTS, TOEIC, SAT…)

  Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn