[Lớp 4] So sánh và phương trình Phép nhân

phương trình phép nhân

Nội dung

Phép nhân là phép tính khá hay trong toán học và luôn được ứng dụng trong đời sống. Phụ huynh cần hướng dẫn trẻ để áp dụng hiệu quả phép tính này. Cùng Sylvan Learning Việt Nam tìm hiểu vài hoạt động toán tư duy lớp 4 nhỏ mang lại nhiều hiệu quả trong quá trình học hiểu phương trình phép nhân.

Tải về bài tập: Multiplication comparsions & equations

Khái niệm và kỹ năng

 • Có thể giải thích một phương trình phép nhân dưới dạng so sánh
 • Trình bày thành lời các phép so sánh nhân dưới dạng phương trình phép nhân.

Hướng dẫn tư duy với hoạt động

 • Bước đầu, bạn cần nói một vài ví dụ và yêu cầu trẻ viết phép so sánh dưới dạng một phương trình nhân lên giấy hoặc bảng

  Ví dụ:
  50.000 gấp 10 lần 5.000 -> 50.000 = 10 x 5.000
  50.000 cũng nhiều gấp 5 lần 10.000 -> 50.000 = 5 x 10.000
  100.000 nhiều gấp 10 lần 10.000 -> 100.000 = 10 x 10.000

 • Sau đó, hãy yêu cầu trẻ giải thích lý do và xây dựng thêm nhiều phép so sánh tương tự để trẻ làm quen với phép nhân
 • Ngoài ra, thử thách trẻ bằng cách viết phép so sánh nhân với tiền của trẻ để trẻ hiểu rõ hơn các ví dụ.
 • Các ví dụ khác:
  1. Nam thì 3 tuổi. Anh trai của Nam gấp 4 lần tuổi Nam. Vậy hỏi anh trai Nam bao nhiêu tuổi?
   -> 3 x 4 = 12 tuổi
  2. Bố của Hoa 40 tuổi. Ông ấy gấp 8 lần tuổi của Hoa. Hỏi Hoa bao nhiêu tuổi?
   -> 40 = 8 x 5. Vậy Hoa 5 tuổi
  3. Đức rửa tay chỉ tốn 10 giây, Cúc rửa tay lâu gấp 5 lần Đức, hỏi Cúc rửa tay trong bao lâu?
   -> 10 x 5 = 50 giây

Học thử 2 buổi miễn phí
Toán tư duy song ngữ Việt -Anh

  Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn