[Lớp 4] Quy đổi các đơn vị đo lường: Độ dài và Khối lượng

quy đổi

Nội dung

Trong đời sống chúng ta thường xuyên nghe nhiều đến tấn, tạ, yến, kilogam … khi nói về khối lượng và cm, m, km trong độ dài. Cùng Sylvan Learning Việt Nam tìm hiểu về cách quy đổi các đơn vị đo lường trong hoạt động toán tư duy lớp 4 dưới đây!

Tải về bài tập: Converting Measurement

Kỹ năng và khái niệm

 • Nhận biết kích thước tương đối của các đơn vị đo trong một hệ đơn vị đo độ dài và khối lượng trong toán học
 • Tập cách quy đổi giữa các đơn vị với nhau một cách linh hoạt

Quy đổi các đơn vị đo lường

Đại lượng đo độ dài

hoat-dong-toan-tu-duy-lop-4-quy-doi-cac-don-vi-do-luong

 • Đơn vị đo độ dài là đại lượng dùng để đo khoảng cách giữa hai điểm, dựa vào đó để so sánh độ lớn giữa các độ dài khác nhau.
 • Các đơn vị đo độ dài bao gồm: km, hm, dam, m, dm, cm, mm
 • Mỗi đơn vị gấp 10 lần đơn vị liền sau; Mỗi đơn vị bằng 1/10 đơn vị liền trước.
 • Khi đổi từ đơn vị lớn hơn sang đơn vị bé hơn liền kề, thì nhân số đó với 10.
  Ví dụ:
  1 m = 1 x 10 = 10 dm
  1 m = 1 x 100 = 100 cm
  1 m = 10 dm = 100 cm
 • Khi đổi từ đơn vị bé hơn sang đơn vị lớn hơn liền kề, thì chia số đó cho 10.
  Ví dụ: 50cm = 50 : 10 = 5 dm

Đại lượng đo khối lượng

hoat-dong-toan-tu-duy-lop-4-quy-doi-cac-don-vi-do-luong

 • Để đo được khối lượng của một vật là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ dùng các đơn vị đo khối lượng để miêu tả độ nặng (khối lượng) của vật đó.
 • Các đơn vị đo khối lượng bao gồm tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g
 • Mỗi đơn vị bằng 1/10 đơn vị liền trước. Khi đổi từ đơn vị đo lớn hơn sang đơn vị đo bé hơn liền kề, thì nhân số đó với 10:
  Ví dụ: 1 kg = 10 hg = 100 dag = 1000g.
 • Khi đổi từ đơn vị bé hơn sang đơn vị lớn hơn liền kề, thì chia số đó cho 10.
  Ví dụ: 10 dag = 1hg.
 • Khi đổi đổi 5 kg ra g thì ta làm như sau : 5  x 1000 = 5000 g

Để trẻ có thể nhớ lâu các đơn vị trong toán học, bạn cần cùng trẻ luyện tập thường xuyên trong thời gian học tập cũng như trong lúc rảnh rỗi bạn có thể đố trẻ vài câu để trẻ có thể nhớ lại bài học, ghi nhớ tốt hơn. Mong những kiến thức cơ bản trên sẽ giúp bạn cùng trẻ học tập, phát triển tư duy tốt hơn.

Học thử 2 buổi miễn phí
Toán tư duy song ngữ Việt -Anh

  Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn