[Lớp 4] Phép nhân số nguyên với phân số

[Hoạt động Toán tư duy lớp 4] Số học | Nhân số nguyên với phân số

Nội dung

Phép nhân số nguyên với phân số là kiến thức quan trọng đối với toán tư duy lớp 4. Sylvan Learning Việt Nam xin giới thiệu các hoạt động đơn giản dễ hiểu liên quan đến nhân số nguyên với phân số ở trình độ toán tư duy lớp 4 giúp trẻ hứng thú hơn với số học.

Tải về bài tập: Multiply whole numbers by fraction

Khái niệm

Phân số (fraction) là sự biểu diễn số hữu tỉ dưới dạng tỷ lệ của hai số nguyên. Trong đó số ở trên được gọi là tử số, còn số ở dưới được gọi là mẫu số. Điều kiện bắt buộc là mẫu số phải khác 0.

Kỹ năng trẻ đạt được

 • Trẻ viết phương trình biểu diễn một phân số a⁄b dưới dạng tổng của một số của phân số đơn vị 1⁄b
 • Trẻ viết phương trình biểu diễn một phân số dưới dạng tổng của các phân số khác có cùng mẫu số
 • Trẻ hiểu phân số a⁄b là bội số của phân số đơn vị 1⁄b
 • Trẻ có thể viết phương trình chứng tỏ rằng phân số a⁄b là tích của a × 1⁄b
 • Trẻ thực hiện được phép nhân số nguyên với phân số
 • Trẻ có thể giải các bài toán đố trong đó phép nhân phân số với một số nguyên

Hoạt động tư duy lớp 4

Hoạt động 1: Phép nhân các phân số

Hướng dẫn

Nhân số nguyên với phân số

 • Đưa trẻ bảng để thực hiện hoạt động phép nhân số  với phân số.
 • Viết C + C = B lên bảng. Cho trẻ một đến hai phút để suy nghĩ và sau đó, yêu cầu trẻ xem xét sử dụng phép nhân để chỉ ra mối quan hệ giữa B và C.

Thảo luận

 • Nếu hai C bằng B, điều đó giống như nói rằng 2 × C = B. Ví dụ như C là 1⁄8, bạn có thể viết 2 × 1⁄8 = 1⁄4. 
 • Phần tiếp theo,hãy xem mối quan hệ giữa D và A có thể được biểu diễn bằng phép cộng. Lập danh sách các phương trình tương đương trên bảng.
 • Yêu cầu trẻ viết lời giải thích chẳng hạn như “Có 8 phần D trong A.” Bằng cách viết lời giải thích, học sinh sẽ bắt đầu thấy rõ ràng hơn các phân số là tổng của các phân số đơn vị.
 • Sau đó, yêu cầu trẻ ghi lại bằng phép nhân mối liên hệ giữa D và A.

nhân số nguyên với phân số

Khi trẻ làm quen, hãy khuyến khích trẻ tự tiếp tục các bài tương tự.

nhân số nguyên với phân số

Hoạt động 2: Tính nhanh Phân số

Hướng dẫn

 • Yêu cầu trẻ hình dung về một hàng gồm 3 phân số 1/4. Sau một chút thời gian, hãy yêu cầu trẻ mô tả những gì trẻ thấy.
 • Vẽ một hình chữ nhật bằng cách sử dụng các số nguyên gần nhất, gồm 3 ô 1. Hỏi trẻ cách này có thể giúp bạn tạo mảng 3 ô 1/4 như thế nào. Giải thích cách chia một ô thành các ô phân số, tô màu và ghi chú.

nhân số nguyên với phân sốNhan so nguyen voi phan so 2 e1613933446691Nhan so nguyen voi phan so 3

 • Viết một kết hợp nhân khác lên bảng, 2/3 × 5, và lặp lại quy trình. Lần này, bắt đầu bằng cách cho trẻ lập và chia sẻ các ước tính.

phan so 4

phan so 5  phan so 6nhân số nguyên với phân số

 • Yêu cầu học sinh xác định các số nguyên gần nhất của 2/3 và 5. Cho học sinh vẽ 5 ô 1, mỗi ô chia thành 3 ô 1/3, ghi chú và tô màu cho khu vực đó.
 • Một lần nữa, yêu cầu trẻ bắt cặp để cùng làm toán xác định diện tích 2/3 × 5. Sau đó hướng dẫn trẻ xử lý thông tin đầu vào là các ô phân số, ghi nhận kết quả và thêm một vài phương trình để giúp trẻ hiểu rõ cách làm.
 • Nếu học sinh cần làm mẫu bổ sung, hãy cùng làm bài toán khác: 4 × 1/3 và thực hiện tương tự như trên.

Trên đây là một vài phương pháp giúp trẻ luyện tập phép nhân số nguyên với phân số – một trong những kiến thức quan trọng trong toán tư duy lớp 4. Mong bạn cùng trẻ sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất.

Học thử 2 buổi miễn phí
Toán tư duy song ngữ Việt -Anh

  HẤP THU KIẾN THỨC, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP

  với phương pháp CLIL (Tích hợp nội dung – ngôn ngữ) lồng ghép nội dung học đa dạng về văn hóa, xã hội, khoa học và Project-based Learning (Học theo dự án) thúc đẩy sự sáng tạo, chủ động trong các hoạt động học tập

  XÂY DỰNG KỸ NĂNG NGÔN NGỮ

  để phối hợp Nghe – Nói – Đọc – Viết hiệu quả, hình thành sở thích đọc sách, phát triển tinh thần thích khám phá, chủ động tìm kiếm thông tin

  CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NHI

  với các bài tập làm quen đề thi Cambridge STARTERS – MOVER – FLYERS, vừa giúp đạt kết quả thi mong muốn, vừa cải thiện hiệu quả học chính khóa

  HOÀN THIỆN KIẾN THỨC

  qua phương pháp English 21+ và Project-based
  Learning (Học theo dự án) chú trọng hoàn
  thiện kiến thức tiếng Anh học thuật (vốn từ, cấu trúc ngữ pháp,
  ngữ điệu…) và kết hợp thực hành,
  tương tác theo tình huống
  giao tiếp thực tế

  PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 4Cs TOÀN DIỆN

  là bộ kỹ năng quan trọng để phát triển trong thế kỷ 21
  (gồm Tư duy phản biện – Sáng tạo – Hợp tác – Giao Tiếp),
  tạo nền tảng tốt cho định hướng học tập và lựa chọn
  nghề nghiệp tương lai

  CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

  với các bài tập làm quen đề thi Cambridge KET – PET
  – FCE giúp tăng sự tự tin và sự chuẩn bị kỹ càng cho
  các kỳ thi tiếng Anh quan trọng (IELTS, TOEIC, SAT…)

  Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn