[Lớp 5] Điểm, Đoạn thẳng, Tia và Góc

Điểm, Đoạn thẳng, Tia và Góc

Nội dung

Ở trình độ toán tư duy lớp 5, trẻ cần nắm vững các khái niệm Điểm, Đoạn Thẳng, Tia và Góc, cũng như phân biệt được thế nào là đường thẳng song song và đường thẳng vuông góc.

Cùng Sylvan Learning Việt Nam giúp trẻ ôn luyện các bài học này thật vui thích và hứng thú nhé.

Kỹ năng đạt được

Trẻ có thể:

 • Vẽ, ghi nhãn và mô tả đoạn thẳng, tia, đường thẳng và góc
 • Vẽ, ghi nhãn và định nghĩa một góc tạo bởi hai tia có cùng một đỉnh
 • Đo góc và mô tả góc thông qua độ
 • Dựng hình đa giác

Khái niệm

 • Điểm (Point) là một vị trí chính xác trong không gian.
 • Đoạn thẳng (Line Segment) là một phần của đường thẳng, được đặt tên là tên hai điểm tạo nên đoạn thẳng đó
 • Ray (Tia) Tia là một phần của đường thẳng, có mũi tên ở một đầu của đường thẳng.
 • Đường thẳng (Line) là một đường dài vô hạn, tuyệt đối thẳng và không bị giới hạn về hai phía.
 • Đường thẳng song song (Parallel Lines): là các đường thẳng không bao giờ cắt nhau.
 • Đường thẳng vuông góc (Perpendicular Lines): là hai đường thẳng tạo thành một góc 90 độ.

Hoạt động toán tư duy lớp 5 về Điểm, Đoạn thẳng, Tia và Góc

Tải về bài tập: Line Segments, Rays & more

Tổng quan

Thông qua việc bạn giới thiệu các hình vẽ, trẻ có cơ hội dựng và thảo luận về điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, tia và góc. Sau đó trẻ thực hành vẽ các đường thẳng song song và vuông góc.

Trẻ có thể ôn tập lại các khái niệm bằng các thẻ học từ vựng vào cuối buổi học.

Hướng dẫn

 • Yêu cầu trẻ sử dụng thước và bút chì, sử dụng bảng lưới và được giải thích sẽ làm theo hướng dẫn để vẽ một số hình học.
 • Yêu cầu trẻ chấm điểm (3,3) và cho cả lớp xem. Bạn có thể phải nhắc nhớ khái niệm trục hoành (x-axis)trục tung (y-axis) để giúp trẻ xác định điểm (point). Giải thích cho trẻ, trong toán học, đó là điểm. Điểm có tên là một ký tự, ví dụ điểm A. Ghi nhãn điểm A.

Điểm, đoạn thẳng, tia và góc

 • Yêu cầu trẻ chấm thêm một điểm tại (7,6), dung thước kẻ để nối hai điểm với một đường thẳng. Giải thích cho trẻ, đó là đoạn thẳng (line segment). Đoạn thẳng là một phần của đường thẳng, được đặt tên là tên hai điểm tạo nên đoạn thẳng đó. Vì thế, đó là đoạn thẳng AB. Vẽ lại đoạn thẳng AB lên bảng.
 • Trên bảng, bạn kéo dài đoạn thẳng AB, dài quá điểm B và thêm một mũi tên tạo thành một tia. Giải thích cho trẻ mũi tên cho thấy đó là một tia (ray). Tia là một phần của đường thẳng. Gợi ý cho trẻ liên tưởng đến tia sáng phát ra từ ánh đèn. Yêu cầu trẻ vẽ đoạn thẳng thành tia.

Điểm, đoạn thẳng, tia và góc 2

 • Yêu cầu trẻ chấm thêm điểm C tại (7,3), sau đó vẽ thêm tia từ A đến C. Yêu cầu trẻ chia sẻ quan sát của mình về điều trẻ thấy.
 • Giải thích góc hình thành khi kết hợp hai tia cùng đỉnh. Ta có thể gọi đó là góc <BAC. Yêu cầu trẻ dùng thước đo độ để đo góc.

Điểm, đoạn thẳng, tia và góc 3

 • Yêu cầu trẻ chấm thêm hai điểm tại (1,2) và (8,2). Sau đó ghi nhãn hai điểm A và B.

Diem doan thang tia va goc 4

 • Giải thích với trẻ là trong khi tia có thể kéo dài mãi theo một hướng, đường thằng (line) là là một đường dài vô hạn, tuyệt đối thẳng và không bị giới hạn về hai phía. Yêu cầu trẻ vẽ đường thẳng qua hai điểm A, B và gợi ý có thể vẽ mũi tên biểu thị cho tia ở cả hai đầu.
 • Nhắc nhớ trẻ rằng hai đường thẳng song song (parallel lines) không bao giờ cắt nhau. Chúng có thể kéo dài mãi nhưng không cắt nhau vì luôn duy trì một khoảng cách cố định. Yêu cầu trẻ tự vẽ đường thẳng CD song song với đường thẳng AB.
 • Trẻ có thể vẽ đường thẳng EF cũng song song với AB. Yêu cầu trẻ xác nhận rằng cả đường thẳng CD lẫn EF đều song song với AB.
 • Sau đó vẽ một đường cắt cả 3 đường và vuông góc với cả 3.
 • Giải thích với trẻ đường vừa vẽ vuông góc với đường thẳng AB. Yêu cầu một trẻ nhắc lại khái niệm định nghĩa các đường thẳng vuông góc (perpedicular lines). Đố trẻ chứng minh đường này cũng vuông góc với hai đường thẳng song song với AB. Yêu cầu trẻ chứng minh đường thẳng GH có vuông góc với tất cả các đường song song với đường thẳng AB.
 • Viết tất cả các từ lên thẻ học từ vựng. Cho trẻ ôn tập cùng với các bạn trong lớp và cùng nhau định nghĩa tất cả các khái niệm hình học trên.
 • Lúc khác bạn có thể yêu cầu trẻ dán tên, hình ảnh và định nghĩa cùng nhau để cho cả lớp xem.

Bạn có thể cho trẻ làm thêm bài tập mở rộng về Điểm, Đoạn thẳng, Tia và Góc.

Hy vọng các chia sẻ trên của Sylvan Learning Việt Nam có thể giúp trẻ nắm vững các khái niệm hình học Điểm, Đoạn thẳng, Tia và Góc. Cũng như hiểu hơn thế nào là đường thẳng song song và đường thẳng vuông góc. Chúc bé học tốt.

 

Học thử 2 buổi miễn phí
Toán tư duy song ngữ Việt -Anh

  HẤP THU KIẾN THỨC, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP

  với phương pháp CLIL (Tích hợp nội dung – ngôn ngữ) lồng ghép nội dung học đa dạng về văn hóa, xã hội, khoa học và Project-based Learning (Học theo dự án) thúc đẩy sự sáng tạo, chủ động trong các hoạt động học tập

  XÂY DỰNG KỸ NĂNG NGÔN NGỮ

  để phối hợp Nghe – Nói – Đọc – Viết hiệu quả, hình thành sở thích đọc sách, phát triển tinh thần thích khám phá, chủ động tìm kiếm thông tin

  CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NHI

  với các bài tập làm quen đề thi Cambridge STARTERS – MOVER – FLYERS, vừa giúp đạt kết quả thi mong muốn, vừa cải thiện hiệu quả học chính khóa

  HOÀN THIỆN KIẾN THỨC

  qua phương pháp English 21+ và Project-based
  Learning (Học theo dự án) chú trọng hoàn
  thiện kiến thức tiếng Anh học thuật (vốn từ, cấu trúc ngữ pháp,
  ngữ điệu…) và kết hợp thực hành,
  tương tác theo tình huống
  giao tiếp thực tế

  PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 4Cs TOÀN DIỆN

  là bộ kỹ năng quan trọng để phát triển trong thế kỷ 21
  (gồm Tư duy phản biện – Sáng tạo – Hợp tác – Giao Tiếp),
  tạo nền tảng tốt cho định hướng học tập và lựa chọn
  nghề nghiệp tương lai

  CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

  với các bài tập làm quen đề thi Cambridge KET – PET
  – FCE giúp tăng sự tự tin và sự chuẩn bị kỹ càng cho
  các kỳ thi tiếng Anh quan trọng (IELTS, TOEIC, SAT…)

  Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn