[Lớp 5] Số nguyên

số nguyên

Nội dung

Sylvan Learning Việt Nam giới thiệu bài học cũng như game toán tư duy giúp bạn hướng dẫn trẻ hiểu rõ khái niệm số đếm, số nguyên dương và số nguyên. Hoạt động toán tư duy lớp 5 này rất vui và thu hút, cùng thực hành nhé.

Kỹ năng đạt được

 • Trẻ có thể đọc viết, so sánh và xếp theo thứ tự các số nguyên trên lý thuyết và áp dụng vào đời sống hàng ngày.
 • Trẻ có thể xác định tọa độ một điểm quy định bởi hai số nguyên được sắp xếp theo thứ tự.
 • Trẻ có thể viết tọa độ một điểm từ hai số nguyên.

Khái niệm

 • Số đếm (Counting numbers) là tập hợp số mà chúng ta dung để đếm từ 1 đến vô cực.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7…

 • Số nguyên dương (whole numbers) là các số đếm và số 0.
 • Số nguyên (Intergers) là tập hợp các số đếm và các số âm của chúng.

…-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3…

Hoạt động toán tư duy lớp 5 với Số nguyên

Hoạt động 1: Giới thiệu Số nguyên

Tải về bài tập: Elevation Bingo

Tổng quan

Trẻ thảo luận về định nghĩa số đếm (counting numbers), số nguyên dương (whole numbers) và số nguyên (intergers). Sau đó cùng chơi một trò chơi về độ cao để hiểu rõ hơn số nguyên: trên mực nước biển, ngang mực nước biển và dưới mực nước biển.

Hướng dẫn

 • Thông báo với trẻ ngày hôm nay sẽ học 3 định nghĩa số học mới. Yêu cầu trẻ chuẩn bị một quyển sách toán và bút. Và chiếu lên bảng định nghĩa đầu tiên.

số nguyên 10

Số đếm (Counting numbers) là tập hợp số mà chúng ta dung để đếm từ 1 đến vô cực.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7…

Hãy khoanh tròn các số đếm. Gạch chéo các số không phải số đếm.

1,000     2     -5     0.75     453     ½     35,040

 • Đọc và giải thích cho trẻ. Yêu cầu trẻ chép lại định nghĩa vào vở. Yêu cầu trẻ tìm trong các số xem có số nào phù hợp với định nghĩa số đếm vừa được học hay không. Khi tất cả đã hoàn thành, yêu cầu một trẻ xung phong phát biểu số đếm mình vừa tìm được. Nếu trẻ có đáp án đúng thì khoanh tròn.
 • Tiếp tục lặp lại cho đến khi tất cả các số đã được khoanh tròn hoặc gạch chéo. Và bạn khoanh tròn các số 1000, 2, 453 và 35,040. Yêu cầu trẻ giải thích vì sao gạch chéo các số còn lại. (Số đếm không bao gồm phân số, số thập phân, và số âm).
 • Chiếu lên bảng định nghĩa thứ hai và lặp lại các bước tương tự. Cho trẻ vài phút để tìm ra đáp án cho câu hỏi bên dưới.

số nguyên 2

Số nguyên (Intergers) là tập hợp các số đếm và các số âm của chúng.

…-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3…

Hãy khoanh tròn các số nguyên. Gạch chéo các số không phải số nguyên.

567     -48    0    0.50    ¾     -1     -14,890

Một ví dụ của số nguyên trong đời sống hang ngày là nhiệt kế đo nhiệt độ trên và dưới 0. Hãy cho 2 ví dụ về cách mọi người sử dụng số nguyên ở nhà, trong thể thao, hay trong công việc.

 • Yêu cầu trẻ bắt cặp để cùng tìm đáp án, và chia sẻ đáp án với cả lớp khi đã hoàn thành.
 • Sau đó, cả lớp cùng chơi trò chơi Elevation Bingo. Chiếu lên bảng thông tin của trò chơi, cho trẻ ít phút để suy nghĩ. Và cùng xác định vị trí của con tàu và cá voi so với mực nước biển.

so nguyen 3

 • Giải thích có các mực nước đang tạm bị che đi bởi tờ giấy note. Trẻ sẽ chỉ định bạn lật tờ giấy note nào ra, và mỗi đội khoanh tròn mực nước được phát hiện. Đội nào khoanh chính xác 3 ô theo hàng ngang, hàng dọc hay đường chéo đầu tiên là đội thắng.

số nguyên 4 số nguyên 5

 • Khi một đội đã thắng, bạn gỡ hết các tờ giấy notes. Yêu cầu cả lớp thảo luận một số câu hỏi như:
  • Mực nước nào thấp nhất? Cao nhất?
  • Vì sao em biết 125 feet dưới mực nước biển thì sâu hơn 83 feet dưới mực nước biển?
  • Khoảng cách từ 8 feet dưới mực nước biển và 30 feet trên mực nước biển là bao nhiêu?
  • Khoảng cách từ 72 feet dưới mực nước biển và 83 feet trên mực nước biển là bao nhiêu?

Hoạt động 2: Game toán tư duy 4-Quadrant Battleship (Tàu chiến 4-phần tư)

Tải về bài tập: 4-Quadrant Battleship

Tổng quan

Trò chơi này giúp trẻ đọc và xác định tọa độ một điểm trên lưới tọa độ 4- phần tư thông qua đọc và viết hai số nguyên. Sau khi trẻ có thể đọc viết được tọa độ nhờ cặp số nguyên, thử thách trẻ với phiên bản mới của trò chơi tàu chiến này.

Hướng dẫn

 • Chiếu thông tin trò chơi 4-Quadrant Battleship (Tàu chiến 4-phần tư) lên bảng. Yêu cầu trẻ quan sát và phát biểu ý kiến của mình.

số nguyên 6

 • Đầu tiên, giới thiệu cho trẻ đây là lưới tọa độ 4-phần tư. Trẻ sẽ cần xác định và gọi tên các điểm giao nhau trên lưới.
 • Vẽ một điểm màu đỏ tọa độ (-3,5) lên lưới, yêu cầu trẻ xác định tọa độ càng chính xác càng tốt.
 • Nhắc nhớ trẻ đường có dãy số hàng ngang là trục hoành (x-axis) và đường có dãy số hàng dọc là trục tung (y-axis). Ghi nhãn tọa độ của điểm màu đỏ là (-3,5).
 • Nhắc nhớ trẻ tọa độ (coordinates) có thể giúp xác định vị trí của một điểm trên lưới tọa độ. Số đầu tiên cho biết khoảng cách của điểm với trục hoành, còn số thứ hai cho biết khoảng cách của điểm với trục tung. Nếu số đầu tiên là số âm thì điểm nằm về phía trái của trục hoành. Nếu số thứ hai là số âm thì điểm nằm bên dưới trục tung.
 • Xóa điểm màu đỏ, và vẽ một điểm khác tại tọa độ (3,5). Yêu cầu trẻ xác định và viết ra tọa độ này.
 • Lặp lại các bước này với nhiều điểm, bao gồm cả điểm có tọa độ (3,-5) và (-3,-5).
 • Viết tọa độ (2,-4) và yêu cầu trẻ vẽ điểm trên lưới tọa độ. Tiếp tục với cặp số nguyên tọa độ khác: (-4,-9), (-8,6), (6,10), (8,0), (0,-7).

số nguyên 7

 • Giải thích cho trẻ tất cả sẽ cùng chơi trò chơi phiên bản mới. Đầu tiên, bạn tắt projector và vẽ 7 điểm trên lưới tọa độ. Đó là các con tàu của bạn Bật projector thật nhanh rồi tắt (chỉ trong vài giây) và yêu cầu trẻ ghi nhận tọa độ thật chính xác để làm chìm tàu của bạn.

so nguyen 8

 • Yêu cầu trẻ chọn 1 trong 4 tọa độ để làm chìm tàu của bạn.
 • Trò chơi tiếp tục khi trẻ lần lượt đọc tọa độ các con tàu của bạn. Cho trẻ đáp án đã đánh trúng/ trượt con tàu của bạn.
 • Tiếp tục trò chơi với các set các tọa độ điểm của con tàu khác.

Trên đây, Sylvan Learning Việt Nam đã giới thiệu bài học cũng như trò chơi thú vị về Số nguyên. Hy vọng sẽ giúp bạn và trẻ cùng học toán tư duy thật vui, hiệu quả.

Học thử 2 buổi miễn phí
Toán tư duy song ngữ Việt -Anh

  HẤP THU KIẾN THỨC, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP

  với phương pháp CLIL (Tích hợp nội dung – ngôn ngữ) lồng ghép nội dung học đa dạng về văn hóa, xã hội, khoa học và Project-based Learning (Học theo dự án) thúc đẩy sự sáng tạo, chủ động trong các hoạt động học tập

  XÂY DỰNG KỸ NĂNG NGÔN NGỮ

  để phối hợp Nghe – Nói – Đọc – Viết hiệu quả, hình thành sở thích đọc sách, phát triển tinh thần thích khám phá, chủ động tìm kiếm thông tin

  CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NHI

  với các bài tập làm quen đề thi Cambridge STARTERS – MOVER – FLYERS, vừa giúp đạt kết quả thi mong muốn, vừa cải thiện hiệu quả học chính khóa

  HOÀN THIỆN KIẾN THỨC

  qua phương pháp English 21+ và Project-based
  Learning (Học theo dự án) chú trọng hoàn
  thiện kiến thức tiếng Anh học thuật (vốn từ, cấu trúc ngữ pháp,
  ngữ điệu…) và kết hợp thực hành,
  tương tác theo tình huống
  giao tiếp thực tế

  PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 4Cs TOÀN DIỆN

  là bộ kỹ năng quan trọng để phát triển trong thế kỷ 21
  (gồm Tư duy phản biện – Sáng tạo – Hợp tác – Giao Tiếp),
  tạo nền tảng tốt cho định hướng học tập và lựa chọn
  nghề nghiệp tương lai

  CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

  với các bài tập làm quen đề thi Cambridge KET – PET
  – FCE giúp tăng sự tự tin và sự chuẩn bị kỹ càng cho
  các kỳ thi tiếng Anh quan trọng (IELTS, TOEIC, SAT…)

  Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn