[Lớp 5] Phép cộng và Phép trừ thông qua ước tính

Phép cộng và Phép trừ thông qua ước tính

Nội dung

Sylvan Learning Việt Nam giới thiệu một số bài tập để bạn giúp trẻ thực hành thêm Phép cộng và Phép trừ thông qua ước tính. Chúc bạn và trẻ có một giờ học thú vị và vui nhé!

Kỹ năng đạt được

Ngoài áp dụng phép cộng và phép trừ theo cách thông thường, trẻ còn có thể áp dụng những cách sáng tạo hơn. Qua bài học này, trẻ phát triển và sử dụng chiến thuật để thực hiện Phép cộng và Phép trừ thông qua ước tính, đặc biệt là phép toán các số có nhiều con số. Trẻ cũng có thể, thông qua ước tính, xem xét tính hợp lý của các đáp án cho đề toán.

Hoạt động toán tư duy lớp 5 về Phép cộng và Phép trừ thông qua ước tính

Hoạt động 1: Sử dụng Số tương thích (Compatible Numbers) để ước tính kết quả Phép cộng và phép trừ

Tải về bài tập: Using compatible Numbers to Estimate Answers

Số tương thích (Compatible Numbers) là các số dễ tính toán khi đi cùng nhau.

Đề bài

Tonio sưu tập thẻ game thể thao. Bạn ấy có 17 thẻ bóng đá và 26 thẻ bóng chày. Hỏi tổng cộng Tonio có KHOẢNG bao nhiêu thẻ? Số lượng thẻ bóng chày nhiều hơn thẻ bóng đá KHOẢNG bao nhiêu?

Đáp án

17 gần bằng 15

26 gần bằng 25

15 + 25 = 40, vậy Tonio có khoảng 40 thẻ.

25-15 = 10, vậy số lượng thẻ bóng chày nhiều hơn thẻ bóng đá khoảng 10 thẻ.

Thực hành thêm các bài tập tương tự.

Hoạt động 2: Kết quả Phép cộng và phép trừ này có hợp lý không?

Tải về bài tập: Are these Answers reasonable?

Sử dụng Số tương thích (Compatible Numbers) để xác định đáp án bài toán có hợp lý không?

Đề bài

Ty sử dụng máy tính để cộng 598 và 349. Đáp án của Ty là 795. Kết quả Phép cộng và phép trừ này có vẻ đúng, phải  không?

Đáp án

Không đúng, vì 598 gần bằng 600, 349 gần bằng 350.

600 + 350 = 950

795 là đáp án quá xa so với ước tính kết quả khoảng 950.

Thực hành thêm các bài tập tương tự: Travel Miles

Học thử 2 buổi miễn phí
Toán tư duy song ngữ Việt -Anh

  HẤP THU KIẾN THỨC, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP

  với phương pháp CLIL (Tích hợp nội dung – ngôn ngữ) lồng ghép nội dung học đa dạng về văn hóa, xã hội, khoa học và Project-based Learning (Học theo dự án) thúc đẩy sự sáng tạo, chủ động trong các hoạt động học tập

  XÂY DỰNG KỸ NĂNG NGÔN NGỮ

  để phối hợp Nghe – Nói – Đọc – Viết hiệu quả, hình thành sở thích đọc sách, phát triển tinh thần thích khám phá, chủ động tìm kiếm thông tin

  CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NHI

  với các bài tập làm quen đề thi Cambridge STARTERS – MOVER – FLYERS, vừa giúp đạt kết quả thi mong muốn, vừa cải thiện hiệu quả học chính khóa

  HOÀN THIỆN KIẾN THỨC

  qua phương pháp English 21+ và Project-based
  Learning (Học theo dự án) chú trọng hoàn
  thiện kiến thức tiếng Anh học thuật (vốn từ, cấu trúc ngữ pháp,
  ngữ điệu…) và kết hợp thực hành,
  tương tác theo tình huống
  giao tiếp thực tế

  PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 4Cs TOÀN DIỆN

  là bộ kỹ năng quan trọng để phát triển trong thế kỷ 21
  (gồm Tư duy phản biện – Sáng tạo – Hợp tác – Giao Tiếp),
  tạo nền tảng tốt cho định hướng học tập và lựa chọn
  nghề nghiệp tương lai

  CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

  với các bài tập làm quen đề thi Cambridge KET – PET
  – FCE giúp tăng sự tự tin và sự chuẩn bị kỹ càng cho
  các kỳ thi tiếng Anh quan trọng (IELTS, TOEIC, SAT…)

  Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn