[Lớp 5] Phân số và các khái niệm liên quan

Phân số và các khái niệm liên quan

Nội dung

Các bài toán về phân số luôn vừa rắc rối vừa thích thú. Cùng Sylvan Learning Việt Nam hướng dẫn trẻ về phân số cũng như các khái niệm có liên quan, từ đó thực hiện các phép tính toán cùng phân số.

Kỹ năng đạt được

Trẻ có thể:

 • Tìm ra sự khác nhau giữa các phân số.
 • Tìm ra bội số chung nhỏ nhất (least common multiples) của hai hay nhiều số nguyên dương
 • Với hai phân số không có chung mẫu số, viết lại các phân số để có mẫu số chung

Khái niệm

 • Bội số chung nhỏ nhất (Least common multiple) của hai số nguyên a và b là số nguyên dương nhỏ nhất chia hết cho cả a
 • Ước số chung lớn nhất (Greatest common factor) của hai hay nhiều số nguyên là số nguyên lớn nhất trong tập hợp các ước số chung của các số đó.
 • Mẫu số chung (Common denominator) của hai số nguyên a và b là mẫu số của cả a và b.
 • Mẫu số chung nhỏ nhất (Least Common denominator) của hai số nguyên a và b là số nguyên nhỏ  nhất trong tập hợp các mẫu số của cả a và b.

Hoạt động toán tư duy lớp 5 với Phân số

Hoạt động Các mảnh bằng nhau

Tổng quan

Trẻ cùng hình vẽ để so sánh giữa các phân số không có cùng mẫu số. Giới thiệu khái niệm bội số chung nhỏ nhất để viết lại phân số để chúng có mẫu số chung.

Hướng dẫn

 • Chiếu đề bài Bánh sandwich hình vuông lên bảng.

Phân số và các khái niệm 1

Đề toán

Carlos có hai bánh sandwich hình vuông cùng kích cỡ. Bạn ấy cho Ben ¼ bánh sandwich đầu tiên và cho Corey ¼ bánh sandwich thứ hai.
Ben nói: “Không công bằng, Corey được nhiều bánh hơn tớ!”

Chính xác thì Corey được nhiều hơn Ben bao nhiêu? Chia hai bánh sandwich để có số mảnh sandwich bằng nhau để có câu trả lời.

 • Yêu cầu trẻ suy nghĩ tìm đáp án. Có thật Corey có nhiều bánh hơn Ben? Chính xác là nhiều hơn bao nhiêu? Làm sao để Chia hai bánh sandwich để có số mảnh sandwich bằng nhau?
 • Yêu cầu trẻ thử phác thảo, tính toán trên giấy và chia sẻ câu trả lời.

Phân số và các khái niệm 2

Phân số và các khái niệm 3

 • Tóm tắt kết quả bằng cách viết phương trình. 1/2, 1/3 và 1/12 có liên quan nhau như thế nào đây?

Phân số và các khái niệm 10

 • Chiếu tiếp đề bài thứ hai lên bảng

Phân số và các khái niệm 4

Đề toán

Jasmine và Raven đang sơn 2 bức tường phòng ngủ của Jasmine. 2 bức tường có cùng kích thước. Jasmine sơn ½ bức tường thứ nhất, còn Raven sơn 2/3 bức tường còn lại.

Chính xác Raven đã sơn nhiều hơn Jasmine bao nhiêu? Chia hai bức tường thành những ô như nhau để có câu trả lời.

 • Yêu cầu trẻ làm thử và chia sẻ suy nghĩ của mình.

Phân số và các khái niệm 5

 • Trẻ sẽ có nhiều khả năng nghĩ đến việc chia mỗi bức tường ra các ô 1/6, 1/12, 1/18 hay 1/24. Tóm tắt kết quả bằng cách viết phương trình như bên dưới. Hỏi trẻ thử xem ô 1/6 và 1/12 liên quan như thế nào với 1/18 và 1/24.

Phân số và các khái niệm 8

 • Giải thích cho trẻ, khi các phân số không có cùng mẫu số, như ¼, 1/3 hay ½ và 2/3, cần viết lại phân số để chúng có mẫu số chung (denominator). Nhiều em sẽ đồng ý rằng khi viết lại ½ = 3/6 và 2/3 = 4/6 thì trẻ có thể so sánh các phân số này.
 • Để tìm mẫu số chung nhỏ nhân, ta có thể chia nhỏ phân số thành các phần bằng nhau, hoặc cũng có thể tìm bội số chung nhỏ nhất của mẫu số. Viết ¼ và 1/3 lên bảng. Yêu cầu trẻ tìm mẫu số chung nhỏ nhất của 4 và 3.

Phân số và các khái niệm 9

 • Yêu cầu trẻ viết lại hai phân số dưới dạng x/12. Cho trẻ xem kết quả như nhau khi nhân tử số và mẫu số của ¼ và 1/3 với 3 và 4 theo thứ tự.

Phân số và các khái niệm 6

 • Viết lại ½ và 2/3 lên bảng. Yêu cầu trẻ tìm bội số chung nhỏ nhất 2 và 3, sau đó nhân tử số và mẫu số của ½ với 3 và nhân tử số và mẫu số của 2/3 với 2.

Phân số và các khái niệm 7

 • Viết ¼ và 2/6 lên bảng. Phân số nào lớn hơn? Lớn hơn bao nhiêu? Hướng dẫn trẻ tìm bội số chung nhỏ nhất của 4 và 6, sau đó dùng số này để viết lại ¼ và 2/6 thành các phân số có cùng mẫu số. Yêu cầu trẻ làm và chia sẻ kết quả với các bạn.
 • Lặp lại với các cặp phân số khác. Ví dụ như 2/6 và 3/8, ¾ và 7/12, 3/5 và 4/6.

Tải về các bài tập để thực hành

Ôn kiến thức khác về Phân số

Hi vọng bài học về phân số và các khái niệm liên quan mà Sylvan Learning Việt Nam giới thiệu sẽ hữu ích khi bạn đồng hành với trẻ. Chúc bạn thành công!

Học thử 2 buổi miễn phí
Toán tư duy song ngữ Việt -Anh

  HẤP THU KIẾN THỨC, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP

  với phương pháp CLIL (Tích hợp nội dung – ngôn ngữ) lồng ghép nội dung học đa dạng về văn hóa, xã hội, khoa học và Project-based Learning (Học theo dự án) thúc đẩy sự sáng tạo, chủ động trong các hoạt động học tập

  XÂY DỰNG KỸ NĂNG NGÔN NGỮ

  để phối hợp Nghe – Nói – Đọc – Viết hiệu quả, hình thành sở thích đọc sách, phát triển tinh thần thích khám phá, chủ động tìm kiếm thông tin

  CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NHI

  với các bài tập làm quen đề thi Cambridge STARTERS – MOVER – FLYERS, vừa giúp đạt kết quả thi mong muốn, vừa cải thiện hiệu quả học chính khóa

  HOÀN THIỆN KIẾN THỨC

  qua phương pháp English 21+ và Project-based
  Learning (Học theo dự án) chú trọng hoàn
  thiện kiến thức tiếng Anh học thuật (vốn từ, cấu trúc ngữ pháp,
  ngữ điệu…) và kết hợp thực hành,
  tương tác theo tình huống
  giao tiếp thực tế

  PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 4Cs TOÀN DIỆN

  là bộ kỹ năng quan trọng để phát triển trong thế kỷ 21
  (gồm Tư duy phản biện – Sáng tạo – Hợp tác – Giao Tiếp),
  tạo nền tảng tốt cho định hướng học tập và lựa chọn
  nghề nghiệp tương lai

  CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

  với các bài tập làm quen đề thi Cambridge KET – PET
  – FCE giúp tăng sự tự tin và sự chuẩn bị kỹ càng cho
  các kỳ thi tiếng Anh quan trọng (IELTS, TOEIC, SAT…)

  Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn